رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران گفت: خوشبختانه با تلاش همه دستگاه های اجرایی آتش سوزی مراتع دهلران مهار شده است.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶
۰

نصراله پارسه، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران افزود: ظهر دیروز گزارشی مبنی بر آتش سوزی در منطقه مرتعی پاچه اکبر دهلران از توابع بخش مرکزی در یافت شد که در کمترین زمان ممکن ۴ اکیپ ازنیروهای منابع طبیعی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: وسعت آتش سوزی و وزش باد در منطقه مهار آتش را سخت کرده بود ولی خوشبختانه با هماهنگی لازم با فرماندار ورئیس ستاد بحران شهرستان وحضور معاون عمرانی وبخشدار مرکزی در محل وفراخوانی که صورت گرفت آتش مهار واز گسترش آن به دامنه سیاه کوه جلوگیری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران گفت: متأسفانه برخی افرد بدون توجه به شرایط زیست محیطی اقدام به آتش زدن پسچر مزارع خود می‌کنند که خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌کنند وقطعا افراد متخلف به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

وی افزود: برای پایشمنطقه و جلوگیری از آتش سوزی احتمالی هم اکنون نیروهای منابع طبیعی در چند نقطه محل حادثه مستقر هستند.

پارسه افزود: خطای انسانی از مهترین عوامل آتش سوزی در طبیعت است وانتظار داریم شهروندان با هوشیاری کامل باتوجه گرمای منطقه نیروهای منابع طبیعی در بحث حفاظت وحراست یاری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران به تلاش ۵ ساعت نیروها برای خاموش کردن آتش مرتعی اشاره کرد و گفت: اگر نبود هماهنگی فرماندار شهرستان وحضور معاون عمرانی وبخشدار مرکزی در محل برای هماهنگی خاموش کردن حریق قطعاً نیروهای منابع طبیعی با مشکل مواجه می‌شدند وازحضور نیروهای شهرداری، هلال احمر، شرکت لرزه نگاری مستقر در منطقه در راستای اطفاءحریق تشکر می‌کنیم.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران گفت: خوشبختانه با تلاش همه دستگاه های اجرایی آتش سوزی مراتع دهلران مهار شده است.

نصراله پارسه، رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران افزود: ظهر دیروز گزارشی مبنی بر آتش سوزی در منطقه مرتعی پاچه اکبر دهلران از توابع بخش مرکزی در یافت شد که در کمترین زمان ممکن ۴ اکیپ ازنیروهای منابع طبیعی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: وسعت آتش سوزی و وزش باد در منطقه مهار آتش را سخت کرده بود ولی خوشبختانه با هماهنگی لازم با فرماندار ورئیس ستاد بحران شهرستان وحضور معاون عمرانی وبخشدار مرکزی در محل وفراخوانی که صورت گرفت آتش مهار واز گسترش آن به دامنه سیاه کوه جلوگیری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران گفت: متأسفانه برخی افرد بدون توجه به شرایط زیست محیطی اقدام به آتش زدن پسچر مزارع خود می‌کنند که خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌کنند وقطعا افراد متخلف به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

وی افزود: برای پایشمنطقه و جلوگیری از آتش سوزی احتمالی هم اکنون نیروهای منابع طبیعی در چند نقطه محل حادثه مستقر هستند.

پارسه افزود: خطای انسانی از مهترین عوامل آتش سوزی در طبیعت است وانتظار داریم شهروندان با هوشیاری کامل باتوجه گرمای منطقه نیروهای منابع طبیعی در بحث حفاظت وحراست یاری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران به تلاش ۵ ساعت نیروها برای خاموش کردن آتش مرتعی اشاره کرد و گفت: اگر نبود هماهنگی فرماندار شهرستان وحضور معاون عمرانی وبخشدار مرکزی در محل برای هماهنگی خاموش کردن حریق قطعاً نیروهای منابع طبیعی با مشکل مواجه می‌شدند وازحضور نیروهای شهرداری، هلال احمر، شرکت لرزه نگاری مستقر در منطقه در راستای اطفاءحریق تشکر می‌کنیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}