یک عکاس دو تصویر در افغانستان و آمریکا به فاصله ۱۰ سال را ثبت کرده است که نشان می‌دهد آمریکا در ۱۰ سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶
۰
عکس | عکس مهمی که عکاس آمریکایی از کابل و نیویورک گرفت!
 
یک عکاس دو تصویر در افغانستان و آمریکا به فاصله ۱۰ سال را ثبت کرده است که نشان می‌دهد آمریکا در ۱۰ سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.
عکس | عکس مهمی که عکاس آمریکایی از کابل و نیویورک گرفت!
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}