مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اغلب نمایندگان آن بعنوان منتخبین مردم رویکرد انقلابی گری فارغ از جناح بندی‌های مرسوم سیاسی را به عنوان بستر و زیربنای عملکرد خود اعلام نموده اند.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶
۱

حمیدرضا اسکندری| مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اغلب نمایندگان آن بعنوان منتخبین مردم رویکرد انقلابی گری فارغ از جناح بندی‌های مرسوم سیاسی را به عنوان بستر و زیربنای عملکرد خود اعلام نموده اند.

علاوه بر آن در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز همه شعار این بزرگواران، پیگیری مطالبات و انتظارات مردم عمدتا مبتنی بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، رفع تبعیض و مبارزه با رانت خواری، تشبث جویی و فساد اداری بوده است.

شک ندارم که تمرکز مجلس یازدهم بر همین مطالبات صریح و شفاف که برآیند قابل اتکایی از افکار عمومی و خاستگاه مردمی است، می‌تواند مجلسی متمایز از دفعات پیشین را فراروی ملت بزرگ و نجیب ایران رقم زده و به جایگاه رفیعی که مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب است برساند.

انتخاب نمایندگان فعلی و رای به تفکر انقلابی گری بیش از آنکه بر صلاحیت فردی نمایندگان محترم صحه گذارده باشد محصول اعتماد عمومی به آموزه‌ها و آرمان‌های انقلابی است که امام راحل (ره) آن را انقلاب مستضعفان نامیده و بر همین اساس رسالت اصلی انقلاب اسلامی از بعد اجتماعی رفع دغدغه‌های معیشتی و قطع سلطه نظام سرمایه داری و امپریالیسم بر طبقات فرودست جامعه بوده است.

تاکید بر عدالت در پیام جامع و مبسوط رهبری خود به تنهایی بیانگر نقطه توجه و تمرکز نمایندگان محترم مجلس به کلیدواژه حل مشکلات کشور است کما اینکه توجه بر این مفهوم زیربنایی که بر مبنای نیازسنجی و درک عمیق آن رهبر فرزانه از مطالبات مردمی اعاده گردیده است زمینه‌های وسیع حرکت، و نیز تسلط نمایندگان بر حیطه وظایف محوله را فراهم خواهد نمود.

مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اولا رهبری معظم انقلاب با نگاهی جامع نگر چشم انداز وسیعی را از حیث ارائه طریق پیش روی مجلسیان نهاده اند که بدون تردید لازمه گام نهادن در این مسیر حائز روحیه انقلابی بودن است. دوماً همزمان شاهد افول هیمنه پوشالی نظام سلطه در خصوص مفهوم عدالت بوده که در ماجرای قتل یک سیاه پوست در ایالتی از آمریکا ادعای دروغین حاکمان ظلم ستیز همچون دمل چرکینی سر باز نموده است.

اهمیت این مسئله فروریختن توهمات مدعیانی است که از آن چهره خون آلود تصویری زیبا ترسیم و بر آن امید بسته بودند. باز خوانی بیانات و توصیه‌های رهبری از بدو تشکیل مجلس یازدهم تاکنون چشم انداز عظیمی پیش رو نهاده است که در مهندسی مجدد بسیاری از ساختار‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کلیدواژه تحول رمزگشایی نمایند.

از همین روی مجلس یازدهم می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های منتخبین اعم از تفکر انقلابی و تخصص (که فاصله معناداری با مجلس قبلی دارد) از همین ابتدا نسبت به جانمایی متخصصین در کمیسیون‌های مربوطه بر مبنای سبقه انقلابی گری، سلامت نفس و روحیه جهادی که در پرونده عملکرد بسیار از بزرگواران مشهود است اقدام نموده تا به لطف خدا و تمسک به ائمه اطهار علیهم السلام و با هدایت گری رهبر فرزانه مان شاهد تحولی عمیق در ساختار زندگی، معیشت و معنویت طبقات اجتماعی باشیم.

مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اغلب نمایندگان آن بعنوان منتخبین مردم رویکرد انقلابی گری فارغ از جناح بندی‌های مرسوم سیاسی را به عنوان بستر و زیربنای عملکرد خود اعلام نموده اند.

حمیدرضا اسکندری| مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اغلب نمایندگان آن بعنوان منتخبین مردم رویکرد انقلابی گری فارغ از جناح بندی‌های مرسوم سیاسی را به عنوان بستر و زیربنای عملکرد خود اعلام نموده اند.

علاوه بر آن در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز همه شعار این بزرگواران، پیگیری مطالبات و انتظارات مردم عمدتا مبتنی بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، رفع تبعیض و مبارزه با رانت خواری، تشبث جویی و فساد اداری بوده است.

شک ندارم که تمرکز مجلس یازدهم بر همین مطالبات صریح و شفاف که برآیند قابل اتکایی از افکار عمومی و خاستگاه مردمی است، می‌تواند مجلسی متمایز از دفعات پیشین را فراروی ملت بزرگ و نجیب ایران رقم زده و به جایگاه رفیعی که مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب است برساند.

انتخاب نمایندگان فعلی و رای به تفکر انقلابی گری بیش از آنکه بر صلاحیت فردی نمایندگان محترم صحه گذارده باشد محصول اعتماد عمومی به آموزه‌ها و آرمان‌های انقلابی است که امام راحل (ره) آن را انقلاب مستضعفان نامیده و بر همین اساس رسالت اصلی انقلاب اسلامی از بعد اجتماعی رفع دغدغه‌های معیشتی و قطع سلطه نظام سرمایه داری و امپریالیسم بر طبقات فرودست جامعه بوده است.

تاکید بر عدالت در پیام جامع و مبسوط رهبری خود به تنهایی بیانگر نقطه توجه و تمرکز نمایندگان محترم مجلس به کلیدواژه حل مشکلات کشور است کما اینکه توجه بر این مفهوم زیربنایی که بر مبنای نیازسنجی و درک عمیق آن رهبر فرزانه از مطالبات مردمی اعاده گردیده است زمینه‌های وسیع حرکت، و نیز تسلط نمایندگان بر حیطه وظایف محوله را فراهم خواهد نمود.

مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی فعالیت خود را آغاز نموده که اولا رهبری معظم انقلاب با نگاهی جامع نگر چشم انداز وسیعی را از حیث ارائه طریق پیش روی مجلسیان نهاده اند که بدون تردید لازمه گام نهادن در این مسیر حائز روحیه انقلابی بودن است. دوماً همزمان شاهد افول هیمنه پوشالی نظام سلطه در خصوص مفهوم عدالت بوده که در ماجرای قتل یک سیاه پوست در ایالتی از آمریکا ادعای دروغین حاکمان ظلم ستیز همچون دمل چرکینی سر باز نموده است.

اهمیت این مسئله فروریختن توهمات مدعیانی است که از آن چهره خون آلود تصویری زیبا ترسیم و بر آن امید بسته بودند. باز خوانی بیانات و توصیه‌های رهبری از بدو تشکیل مجلس یازدهم تاکنون چشم انداز عظیمی پیش رو نهاده است که در مهندسی مجدد بسیاری از ساختار‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کلیدواژه تحول رمزگشایی نمایند.

از همین روی مجلس یازدهم می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های منتخبین اعم از تفکر انقلابی و تخصص (که فاصله معناداری با مجلس قبلی دارد) از همین ابتدا نسبت به جانمایی متخصصین در کمیسیون‌های مربوطه بر مبنای سبقه انقلابی گری، سلامت نفس و روحیه جهادی که در پرونده عملکرد بسیار از بزرگواران مشهود است اقدام نموده تا به لطف خدا و تمسک به ائمه اطهار علیهم السلام و با هدایت گری رهبر فرزانه مان شاهد تحولی عمیق در ساختار زندگی، معیشت و معنویت طبقات اجتماعی باشیم.

بهترین خرید
نظرات
حمید موثقی
بسیار عالی و دقیق و بدون حاشیه وظایف نمایندگان را قلم زده اید .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}