فرماندار فیروزکوه گفت: ورود به «تنگه واشی» تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۵
۰

مهدی یوسفی جمارانی اظهار داشت: بر اساس مصوبات شورای ملی کرونا و وضعیت قرمز شهرستان فیروزکوه تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به تنگه داده نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای تأمین شهرستان عوامل انتظامی، امدادی و اجرایی از صبح امروز در ورودی تنگه واشی مستقر شدند و با همکاری نیرو‌های محلی از ورود گردشگران به این منطقه جلوگیری می‌شود.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه برای جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا این ممنوعیت در تمامی فضا‌های گردشگری این شهرستان اعمال می‌شود گفت: از عموم هموطنان تقاضا می‌شود ضمن خودداری از ورود به مناطق گردشگری با عوامل اجرایی و انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار فیروزکوه گفت: ورود به «تنگه واشی» تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

مهدی یوسفی جمارانی اظهار داشت: بر اساس مصوبات شورای ملی کرونا و وضعیت قرمز شهرستان فیروزکوه تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به تنگه داده نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای تأمین شهرستان عوامل انتظامی، امدادی و اجرایی از صبح امروز در ورودی تنگه واشی مستقر شدند و با همکاری نیرو‌های محلی از ورود گردشگران به این منطقه جلوگیری می‌شود.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه برای جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا این ممنوعیت در تمامی فضا‌های گردشگری این شهرستان اعمال می‌شود گفت: از عموم هموطنان تقاضا می‌شود ضمن خودداری از ورود به مناطق گردشگری با عوامل اجرایی و انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}