بازگشت ملی پوش دوومیدانی از بلاروس به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
۰

حسین رسولی و بهنام شیری، دو ملی پوش دوومیدانی کشورمان بهمن ماه سال گذشته برای برپایی اردو راهی بلاروس شدند و قرار بود اواخر فروردین ماه به ایران بازگردند، اما به خاطر شروع کرونا و لغو پرواز‌ها این اتفاق در آن زمان نیفتاد. چند روز پیش بود که بلیت پرواز آن‌ها تهیه شد و در حالی که باید هر دو به کشور باز می‌گشتند، تنها شیری این کار را انجام داد و رسولی همراه وی نبود.

آنطور که گفته می‌شد رسولی اعلام کرده تا دو هفته دیگر به کشور باز می‌گردد، اما خبر‌ها از ازدواج وی در این کشور حکایت دارد و بازگشت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رسولی با ضمانت فدراسیون دوومیدانی در زمان سرپرستی ایرج عرب و مجوز شورای برون مرزی راهی این کشور شده بود و طبق قانون باید در زمانی که شرایط فراهم بود، به ایران باز می‌گشت، اما این کار را انجام داده و باید دید شرایط این دوومیدانی کار به چه شکل خواهد بود.

این دو ورزشکار قراربود برای کسب سهمیه المپیک توکیو تلاش کنند که شیوع کرونا و لغو این بازی ها، این کار را میسر نکرد.

بازگشت ملی پوش دوومیدانی از بلاروس به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حسین رسولی و بهنام شیری، دو ملی پوش دوومیدانی کشورمان بهمن ماه سال گذشته برای برپایی اردو راهی بلاروس شدند و قرار بود اواخر فروردین ماه به ایران بازگردند، اما به خاطر شروع کرونا و لغو پرواز‌ها این اتفاق در آن زمان نیفتاد. چند روز پیش بود که بلیت پرواز آن‌ها تهیه شد و در حالی که باید هر دو به کشور باز می‌گشتند، تنها شیری این کار را انجام داد و رسولی همراه وی نبود.

آنطور که گفته می‌شد رسولی اعلام کرده تا دو هفته دیگر به کشور باز می‌گردد، اما خبر‌ها از ازدواج وی در این کشور حکایت دارد و بازگشت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رسولی با ضمانت فدراسیون دوومیدانی در زمان سرپرستی ایرج عرب و مجوز شورای برون مرزی راهی این کشور شده بود و طبق قانون باید در زمانی که شرایط فراهم بود، به ایران باز می‌گشت، اما این کار را انجام داده و باید دید شرایط این دوومیدانی کار به چه شکل خواهد بود.

این دو ورزشکار قراربود برای کسب سهمیه المپیک توکیو تلاش کنند که شیوع کرونا و لغو این بازی ها، این کار را میسر نکرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}