روسیه در صورت حمله هسته‌ای به این کشور، حق پاسخ هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۸
۰
اصول سیاست‌های دولت روسیه در مورد بازدارندگی هسته‌ای می‌گوید: فدراسیون روسیه در برابر حمله‌ای هسته‌ای یا مشابه، یا در صورت تهدید وجودیت دولت، حق حمله هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد؛ فرمان مربوطه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در پرتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده است.

در این حکم آمده است: فدراسیون روسیه در پاسخ به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و یا دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی علیه این کشور و یا متحدانش و همچنین در مورد تجاوز به فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح‌های معمولی، حق استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد.
منبع: Sputniknews
روسیه در صورت حمله هسته‌ای به این کشور، حق پاسخ هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد.
اصول سیاست‌های دولت روسیه در مورد بازدارندگی هسته‌ای می‌گوید: فدراسیون روسیه در برابر حمله‌ای هسته‌ای یا مشابه، یا در صورت تهدید وجودیت دولت، حق حمله هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد؛ فرمان مربوطه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در پرتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده است.

در این حکم آمده است: فدراسیون روسیه در پاسخ به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و یا دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی علیه این کشور و یا متحدانش و همچنین در مورد تجاوز به فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح‌های معمولی، حق استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد.
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}