به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی(ره) نگاهی گذرا می‌اندازیم به تصاویر و عکس‌های خاطره انگیز به جا مانده از ایشان؛ این عکس‌ها مربوط یه دوران کودکی، نوجوانی، مبارزه و تبعید، انقلاب اسلامی و رحلت ایشان است.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۵
۰

به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مجموعه ای از عکس های قدیمی ایشان را برای شما گردآوری کرده ایم.

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) در دوران کودکی نفر سمت راست

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر سمت چپ

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام(ره) در دوران جوانی

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر دوم سمت راست

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر سمت راست
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران جوانی نشسته از راست، نفر اول

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام(ره) در میانسالی 

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ که منجر به دستگیری ایشان توسط مامورین رژیم پهلوی و قیام خونین پانزده خرداد گردید.

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام روح الله خميني به هنگام تبعيد در كشور عراق

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در ایام تبعید در ترکیه

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در ایام هجرت به پاریس در دهکده نوفل لوشاتو

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 

 

منبع: آنا
به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی(ره) نگاهی گذرا می‌اندازیم به تصاویر و عکس‌های خاطره انگیز به جا مانده از ایشان؛ این عکس‌ها مربوط یه دوران کودکی، نوجوانی، مبارزه و تبعید، انقلاب اسلامی و رحلت ایشان است.

به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مجموعه ای از عکس های قدیمی ایشان را برای شما گردآوری کرده ایم.

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) در دوران کودکی نفر سمت راست

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر سمت چپ

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام(ره) در دوران جوانی

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر دوم سمت راست

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
امام خمینی(ره) در دوران نوجوانی نفر سمت راست
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) در دوران جوانی نشسته از راست، نفر اول

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام(ره) در میانسالی 

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ که منجر به دستگیری ایشان توسط مامورین رژیم پهلوی و قیام خونین پانزده خرداد گردید.

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

امام روح الله خميني به هنگام تبعيد در كشور عراق

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در ایام تبعید در ترکیه

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در ایام هجرت به پاریس در دهکده نوفل لوشاتو

عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 
عکس های جالب از کودکی تا رحلت امام خمینی (ره)
 

 

منبع: آنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}