جدول برنامه‌های درسی دانش‌آموزان که فردا (چهارشنبه ۱۴ خرداد) از شبکه‌های آموزش و چهار پخش می‌شوند، اعلام شد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷
۰
تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش و شبکه چهار، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم هستند.

برنامه‌های آموزشی تلویزیون برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) در روز چهارشنبه ۱۴ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩  

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨   

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧  

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی              

از  ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی       

از ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از  ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی              

از ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس  سلامت و بهداشت  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

از  ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی        

شبکه ۴

رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش -پایه١٢- مبحث صداها -رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  استاندارد قالی بافی درجه ٢- پایه های ۱۰و۱۱-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ طراحی انواع نقشه های معماری پایه١١و١٢-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه‌ای   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای- شاخه فنی و حرفه‌ای   

از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٢۵ سیستم سوخت‌رسانی -پایه١٢- مبحث دیزل - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای 

از  ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠ ، دانش فنی تخصصی - پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه‌ای  

جدول برنامه‌های درسی دانش‌آموزان که فردا (چهارشنبه ۱۴ خرداد) از شبکه‌های آموزش و چهار پخش می‌شوند، اعلام شد.
تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش و شبکه چهار، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم هستند.

برنامه‌های آموزشی تلویزیون برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) در روز چهارشنبه ۱۴ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩  

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨   

از ساعت ٩:۴۵ تا  ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧  

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی              

از  ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی       

از ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از  ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی              

از ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس  سلامت و بهداشت  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

از  ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی        

شبکه ۴

رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش -پایه١٢- مبحث صداها -رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  استاندارد قالی بافی درجه ٢- پایه های ۱۰و۱۱-مبحث عیوب فرش- رشته همسفرش -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ طراحی انواع نقشه های معماری پایه١١و١٢-رشته نقشه کشی معماری- شاخه فنی و حرفه‌ای   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب-پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای- شاخه فنی و حرفه‌ای   

از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٢۵ سیستم سوخت‌رسانی -پایه١٢- مبحث دیزل - رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای 

از  ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠ ، دانش فنی تخصصی - پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه‌ای  

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}