جنین مادر باردار و نوزاد ۵ روزه‌ای در ۲ بیمارستان مختلف در در ۲ حادثه جداگانه جان شان را از دست دادند که شکایت خانواده‌هایشان از تیم پزشکی را در بر داشت.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱
۰
ساعت ۱۳ یکشنبه، مأمور کلانتری ۱۴۸ انقلاب با قاضی مصطفی واحدی، کشیک جنایی تهران تماس گرفت و خبر از مرگ جنین ۸ ماهه‌ای داد. با دستور قاضی تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که زنی جوان ۸ ماهه باردار بوده که ناگهان حالش بد می‌شود. وی ساکن شهرستان رباط‌کریم بود و خانواده او، فورا وی را به بیمارستانی در رباط کریم انتقال دادند. زن جوان هر لحظه حالش وخیم‌تر می‌شد به همین دلیل وی برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. اگرچه پزشکان زن جوان را از خطر مرگ نجات دادند، اما جنین ۸ ماهه او زنده نماند. به‌دنبال مرگ جنین، خانواده وی از تیم پزشکی بیمارستان رباط کریم شکایت کرده‌اند و می‌گویند سهل انگاری کادر درمان باعث شد تا فرزند مادر باردار جانش را از دست بدهد. با این شکایت پرونده‌ای درخصوص قصور پزشکی تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار گرفته است.

مرگ نوزاد ۵ روزه‌
 
هنوز یک ساعت از اعلام این گزارش نگذشته بود که این‌بار مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو با قاضی جنایی تهران تماس گرفت و گزارش مرگ نوزاد ۵ روزه‌ای را به او اعلام کرد. بررسی‌ها حکایت از این داشت که این نوزاد پسر ۵ روز قبل در یکی از بیمارستان‌های تهران متولد شد، اما پزشکان اعلام کردند که نوزاد اجازه ترخیص از بیمارستان را ندارد و باید بستری شود. بعد از گذشت ۵ روز از تولد نوزاد، وی به کام مرگ رفت و خانواده او از کادر درمان بیمارستان شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند نوزاد سالم به دنیا آمد و مشکلی نداشت به همین دلیل قصور پزشکی را دلیل مرگ نوزاد می‌دانند. با این شکایت پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.
منبع: رکنا
جنین مادر باردار و نوزاد ۵ روزه‌ای در ۲ بیمارستان مختلف در در ۲ حادثه جداگانه جان شان را از دست دادند که شکایت خانواده‌هایشان از تیم پزشکی را در بر داشت.
ساعت ۱۳ یکشنبه، مأمور کلانتری ۱۴۸ انقلاب با قاضی مصطفی واحدی، کشیک جنایی تهران تماس گرفت و خبر از مرگ جنین ۸ ماهه‌ای داد. با دستور قاضی تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که زنی جوان ۸ ماهه باردار بوده که ناگهان حالش بد می‌شود. وی ساکن شهرستان رباط‌کریم بود و خانواده او، فورا وی را به بیمارستانی در رباط کریم انتقال دادند. زن جوان هر لحظه حالش وخیم‌تر می‌شد به همین دلیل وی برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. اگرچه پزشکان زن جوان را از خطر مرگ نجات دادند، اما جنین ۸ ماهه او زنده نماند. به‌دنبال مرگ جنین، خانواده وی از تیم پزشکی بیمارستان رباط کریم شکایت کرده‌اند و می‌گویند سهل انگاری کادر درمان باعث شد تا فرزند مادر باردار جانش را از دست بدهد. با این شکایت پرونده‌ای درخصوص قصور پزشکی تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار گرفته است.

مرگ نوزاد ۵ روزه‌
 
هنوز یک ساعت از اعلام این گزارش نگذشته بود که این‌بار مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو با قاضی جنایی تهران تماس گرفت و گزارش مرگ نوزاد ۵ روزه‌ای را به او اعلام کرد. بررسی‌ها حکایت از این داشت که این نوزاد پسر ۵ روز قبل در یکی از بیمارستان‌های تهران متولد شد، اما پزشکان اعلام کردند که نوزاد اجازه ترخیص از بیمارستان را ندارد و باید بستری شود. بعد از گذشت ۵ روز از تولد نوزاد، وی به کام مرگ رفت و خانواده او از کادر درمان بیمارستان شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند نوزاد سالم به دنیا آمد و مشکلی نداشت به همین دلیل قصور پزشکی را دلیل مرگ نوزاد می‌دانند. با این شکایت پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.
منبع: رکنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}