برنی سندرز سناتور آمریکایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:ترامپ خبیثانه به معترضان صلح جو حمله کرد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵
۰

 برنی سندرز سناتور آمریکایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ترامپ خبیثانه به معترضان صلح جو حمله کرد. نه، آقای رئیس جمهور. اینجا دیکتاتوری نیست. اینجا ایالات متحده آمریکاست. شهروندان ما حق قانونی دارند تا به صورت صلح آمیز اعتراض کنند. این حق ، اصلاحیه اول نام دارد.

توییت سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ
 
منبع: مشرق
برنی سندرز سناتور آمریکایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:ترامپ خبیثانه به معترضان صلح جو حمله کرد.

 برنی سندرز سناتور آمریکایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ترامپ خبیثانه به معترضان صلح جو حمله کرد. نه، آقای رئیس جمهور. اینجا دیکتاتوری نیست. اینجا ایالات متحده آمریکاست. شهروندان ما حق قانونی دارند تا به صورت صلح آمیز اعتراض کنند. این حق ، اصلاحیه اول نام دارد.

توییت سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ
 
منبع: مشرق
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}