سید علی اکبر ابوترابی با پایمردی خویش بسیاری از ماموران و فرماندهان اردوگاه‌های عراق را جذب کرد، تا جایی که برخی از ایشان هنگام آزادی به او گفتند: "ما در اسارت تو بودیم و نه تو در اسارت ما! "
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۸
۱

محمدرضا کائینی پژوهشگر تاریخ ضمن گرامیداشت یاد سیدعلی‌اکبر ابوترابی در سالگرد درگذشت ایشان، در کانال تلگرامی خود نوشت: جسم نحیف و رنجدیده‌ای که در بخش راست تصویر می‌بینید (نفر دوم از راست) به رغم تمامی تکیده گی، یک تنه بار محنت و گره‌های ذهنی و رفتاری جمع زیادی از اسیران ایرانی را به دوش می‌کشید و آنان را در حریم حق ثابت قدم می‌داشت. سید علی اکبر ابوترابی با پایمردی خویش بسیاری از ماموران و حتی فرماندهان اردوگاه‌های عراق را جذب کرد، تا جایی که برخی از ایشان به هنگام آزادی به او گفتند: "ما در اسارت تو بودیم و نه تو در اسارت ما!

ماجرای اسیری که شلاق را به دست شکنجه‌گر خود می‌داد + عکس
 

او به هنگام تحمل شکنجه، شلاق بر زمین افتاده خصم را برداشت و به دستش داد تا به کار خود ادامه دهد! به ماموران صلیب سرخ از زجر دهندگان خود شکوه نبرد و گفت: شکایت مسلمان به کافر نخواهم برد! و اسیران را از درگیری با ماموران برحذر می‌داشت و بهانه را از دشمن می‌ستاند!

تصویر فوق آمده او را در حالی نشان می‌دهد که در واپسین سالیان اسارت، رخصت یافت تا آستان حسینی (ع) را زیارت کند. امروز بیستمین سالروز رحلت شهادت گون اوست که ناباورانه روی داد و همه را در بهتی عمیق فرو بُرد.

یادش گرامی باد.

سید علی اکبر ابوترابی با پایمردی خویش بسیاری از ماموران و فرماندهان اردوگاه‌های عراق را جذب کرد، تا جایی که برخی از ایشان هنگام آزادی به او گفتند: "ما در اسارت تو بودیم و نه تو در اسارت ما! "

محمدرضا کائینی پژوهشگر تاریخ ضمن گرامیداشت یاد سیدعلی‌اکبر ابوترابی در سالگرد درگذشت ایشان، در کانال تلگرامی خود نوشت: جسم نحیف و رنجدیده‌ای که در بخش راست تصویر می‌بینید (نفر دوم از راست) به رغم تمامی تکیده گی، یک تنه بار محنت و گره‌های ذهنی و رفتاری جمع زیادی از اسیران ایرانی را به دوش می‌کشید و آنان را در حریم حق ثابت قدم می‌داشت. سید علی اکبر ابوترابی با پایمردی خویش بسیاری از ماموران و حتی فرماندهان اردوگاه‌های عراق را جذب کرد، تا جایی که برخی از ایشان به هنگام آزادی به او گفتند: "ما در اسارت تو بودیم و نه تو در اسارت ما!

ماجرای اسیری که شلاق را به دست شکنجه‌گر خود می‌داد + عکس
 

او به هنگام تحمل شکنجه، شلاق بر زمین افتاده خصم را برداشت و به دستش داد تا به کار خود ادامه دهد! به ماموران صلیب سرخ از زجر دهندگان خود شکوه نبرد و گفت: شکایت مسلمان به کافر نخواهم برد! و اسیران را از درگیری با ماموران برحذر می‌داشت و بهانه را از دشمن می‌ستاند!

تصویر فوق آمده او را در حالی نشان می‌دهد که در واپسین سالیان اسارت، رخصت یافت تا آستان حسینی (ع) را زیارت کند. امروز بیستمین سالروز رحلت شهادت گون اوست که ناباورانه روی داد و همه را در بهتی عمیق فرو بُرد.

یادش گرامی باد.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
تکیده گی غلطه تکیدگی درسته
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}