شبکه خبری سی ان ان در ناآرامی های خیابانی و تظاهرات در رابطه با کشته شدن یک سیاهپوست به دست پلیس در امان نماند.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳
۰
منبع: Sputniknews
شبکه خبری سی ان ان در ناآرامی های خیابانی و تظاهرات در رابطه با کشته شدن یک سیاهپوست به دست پلیس در امان نماند.
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}