صفایی گفت: آتش سوزی به صورت عمدی بوده است و خسارت‌هایی که به درختان بوستان جنگلی قابل اعلام نیست.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۸
۰
صفایی گفت: آتش سوزی به صورت عمدی بوده است و خسارت‌هایی که به درختان بوستان جنگلی قابل اعلام نیست.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}