برای نخستین بار در جهان صورت گرفت
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
۰

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه به نقل از دکتر علم الهدی، دکتر سیدحجت‌اله علم‌الهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: این سامانه طی یک کار پژوهشی توسط اداره بین‌الملل مدیریت روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده است.
وی هدف از این کار را ارتباط و شناخت بیشتر ساختار قضایی کشور‌های دنیا عنوان کرد و افزود: در این سامانه نهاد‌های قضایی کشور‌های جهان به تفکیک هر قاره بارگذاری شده که شامل ۳۳ کشور در آمریکای شمالی، ۴۶ کشور در قاره اورپا، ۳۸ کشور در قاره آسیا، ۳۶ کشور در آفریقا و ۳۵ کشور در آمریکای جنوبی است. 

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: تمام این کشور‌ها دارای دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی فدرال و دادگاه تجدیدنظر هستند که در مرحله نخست راه‌اندازی این سامانه، معرفی و امکان دسترسی به عالی‌ترین مراج قضایی و وزارت دادگستری کشور‌ها امکان‌پذیر شده و قرار است در آینده سایر نهاد‌های قضایی کشور‌ها بارگذاری شود.

دکتر علم‌الهدی ادامه داد: در آینده نزدیک نیز قرار است در قالب کتابی سیستم قضایی هر کشور به صورت مجزا، معرفی شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: نکته جالب در این کار پژوهشی آن است که کمتر کشوری وجود دارد که مانند جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار قضایی مستقل و هم‌تراز دولت داشته باشد و تنها در ایران، سیستم قضایی به صورت یک قوه مستقل وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه به نقل از دکتر علم الهدی، دکتر سیدحجت‌اله علم‌الهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: این سامانه طی یک کار پژوهشی توسط اداره بین‌الملل مدیریت روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده است.
وی هدف از این کار را ارتباط و شناخت بیشتر ساختار قضایی کشور‌های دنیا عنوان کرد و افزود: در این سامانه نهاد‌های قضایی کشور‌های جهان به تفکیک هر قاره بارگذاری شده که شامل ۳۳ کشور در آمریکای شمالی، ۴۶ کشور در قاره اورپا، ۳۸ کشور در قاره آسیا، ۳۶ کشور در آفریقا و ۳۵ کشور در آمریکای جنوبی است. 

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: تمام این کشور‌ها دارای دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی فدرال و دادگاه تجدیدنظر هستند که در مرحله نخست راه‌اندازی این سامانه، معرفی و امکان دسترسی به عالی‌ترین مراج قضایی و وزارت دادگستری کشور‌ها امکان‌پذیر شده و قرار است در آینده سایر نهاد‌های قضایی کشور‌ها بارگذاری شود.

دکتر علم‌الهدی ادامه داد: در آینده نزدیک نیز قرار است در قالب کتابی سیستم قضایی هر کشور به صورت مجزا، معرفی شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: نکته جالب در این کار پژوهشی آن است که کمتر کشوری وجود دارد که مانند جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار قضایی مستقل و هم‌تراز دولت داشته باشد و تنها در ایران، سیستم قضایی به صورت یک قوه مستقل وجود دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}