شاخص کل بورس امروز (۱۲ خرداد) در شروع معاملات، رشد ۱۲ هزار واحدی را شاهد بود.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
۰

شاخص کل امروز دوشنبه (۱۲ خردادماه) شاخص کل با رشد ۱۲۸۲۷.۸۹ واحدی وارد کانال ۹۸۳,۲۴۱.۰۵ شد.

ارزش بازار ۳۶,۸۵۵,۲۴۵ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۲۹,۶۱۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۴.۲۸۰ میلیارد سهم است.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص  میزان تاثیر
فارس ۱۷۴۱ واحد مثبت
فملی ۹۲۳ واحد مثبت
پارسیان ۹۱۵ واحد مثبت
وغدیر ۸۷۲ واحد مثبت
اخابر ۸۲۵ واحد مثبت
فولاد ۷۹۳ واحد مثبت
همراه ۶۸۲ واحد مثبت

بیشترین حجم معاملات  مربوط به نمادهای خودرو ۱.۰۲ میلیارد سهم، خساپا ۸۲۱.۸ میلیون سهم، وتجارت ۴۱۲.۳ میلیون سهم، خپارس ۱۸۴.۱ میلیون سهم و وبصادر ۱۸۳.۹ میلیون سهم است.

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس در شروع معاملات

همچنین شاخص فرابورس با رشد ۳۲.۹۸ واحدی وارد کانال ۱۱,۲۴۹.۹۶ واحدی شد و نمادهای کگهر، ذوب و کوثر تاثیرگذار ترین نمادها در شاخص فرابورس هستند.

شاخص کل بورس امروز (۱۲ خرداد) در شروع معاملات، رشد ۱۲ هزار واحدی را شاهد بود.

شاخص کل امروز دوشنبه (۱۲ خردادماه) شاخص کل با رشد ۱۲۸۲۷.۸۹ واحدی وارد کانال ۹۸۳,۲۴۱.۰۵ شد.

ارزش بازار ۳۶,۸۵۵,۲۴۵ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۲۹,۶۱۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۴.۲۸۰ میلیارد سهم است.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص  میزان تاثیر
فارس ۱۷۴۱ واحد مثبت
فملی ۹۲۳ واحد مثبت
پارسیان ۹۱۵ واحد مثبت
وغدیر ۸۷۲ واحد مثبت
اخابر ۸۲۵ واحد مثبت
فولاد ۷۹۳ واحد مثبت
همراه ۶۸۲ واحد مثبت

بیشترین حجم معاملات  مربوط به نمادهای خودرو ۱.۰۲ میلیارد سهم، خساپا ۸۲۱.۸ میلیون سهم، وتجارت ۴۱۲.۳ میلیون سهم، خپارس ۱۸۴.۱ میلیون سهم و وبصادر ۱۸۳.۹ میلیون سهم است.

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس در شروع معاملات

همچنین شاخص فرابورس با رشد ۳۲.۹۸ واحدی وارد کانال ۱۱,۲۴۹.۹۶ واحدی شد و نمادهای کگهر، ذوب و کوثر تاثیرگذار ترین نمادها در شاخص فرابورس هستند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید