سعیدی :
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: خودِ نمایندگان نباید عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشند و باید سیستمی خارج از آنان بر عملکردشان نظارت کند.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
۰

محمداسماعیل سعیدی با تأکید بر اینکه نمایندگان این دوره تغییرات ساختاری در مجلس را دنبال خواهند کرد، اظهار داشت: آئین‌نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری اساسی دارد و باید تیمی مشخص شود تا آسیب‌هایی را که از طریق آئین‌نامه داخلی مجلس به وجود می‌آید، شناسایی و اصلاح کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مجلس به ضعف آئین‌نامه داخلی بازمی‌گردد، افزود: برای مثال، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید بررسی طرح‌های دوفوریتی در اولویت بررسی قرار گیرد درحالی‌که بسیاری از طرح‌های دوفوریتی اهمیت چندانی ندارند و صرفاً به دلیل آنکه طبق آئین‌نامه داخلی باید این موضوع انجام شود، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از ضعف عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: به اعتقاد بنده، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نهادی خارج از خود نمایندگان باشد تا رفتار نمایندگان، اصلاح و تذکرات لازم در صورت لزوم به آنان داده شود.

سعیدی متذکر شد: تاکنون روند کار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این شکل بوده که آنان گزارش‌هایی را که به این هیئت واصل می‌شد، بررسی می‌کردند اما خودشان رفتار نمایندگان را مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌دادند.

وی افزود: این‌گونه نظارت بر رفتار نمایندگان راه به جایی نمی‌برد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید سیستمی خارج از خود نمایندگان باشد تا به صورت دقیق رفتار نمایندگان رصد شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه رفتار و اقدامات نمایندگان باید به صورت مستمر رصد شود، گفت: نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان نباید مختص به صحن علنی مجلس باشد و باید عملکرد آنان در بخش‌های دیگر و به ویژه حوزه‌های انتخابیه آنان هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

سعیدی گفت: بر این اساس لازم است یک سیستم نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود و هر جا نمایندگان خلاف قانون رفتار کردند، ابتدا به آنان تذکر داده شود و در صورت تکرار آن اقدام، برخورد قانونی با آنان صورت گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: خودِ نمایندگان نباید عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باشند و باید سیستمی خارج از آنان بر عملکردشان نظارت کند.

محمداسماعیل سعیدی با تأکید بر اینکه نمایندگان این دوره تغییرات ساختاری در مجلس را دنبال خواهند کرد، اظهار داشت: آئین‌نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری اساسی دارد و باید تیمی مشخص شود تا آسیب‌هایی را که از طریق آئین‌نامه داخلی مجلس به وجود می‌آید، شناسایی و اصلاح کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مجلس به ضعف آئین‌نامه داخلی بازمی‌گردد، افزود: برای مثال، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید بررسی طرح‌های دوفوریتی در اولویت بررسی قرار گیرد درحالی‌که بسیاری از طرح‌های دوفوریتی اهمیت چندانی ندارند و صرفاً به دلیل آنکه طبق آئین‌نامه داخلی باید این موضوع انجام شود، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از ضعف عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: به اعتقاد بنده، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید نهادی خارج از خود نمایندگان باشد تا رفتار نمایندگان، اصلاح و تذکرات لازم در صورت لزوم به آنان داده شود.

سعیدی متذکر شد: تاکنون روند کار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این شکل بوده که آنان گزارش‌هایی را که به این هیئت واصل می‌شد، بررسی می‌کردند اما خودشان رفتار نمایندگان را مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌دادند.

وی افزود: این‌گونه نظارت بر رفتار نمایندگان راه به جایی نمی‌برد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید سیستمی خارج از خود نمایندگان باشد تا به صورت دقیق رفتار نمایندگان رصد شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه رفتار و اقدامات نمایندگان باید به صورت مستمر رصد شود، گفت: نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان نباید مختص به صحن علنی مجلس باشد و باید عملکرد آنان در بخش‌های دیگر و به ویژه حوزه‌های انتخابیه آنان هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

سعیدی گفت: بر این اساس لازم است یک سیستم نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود و هر جا نمایندگان خلاف قانون رفتار کردند، ابتدا به آنان تذکر داده شود و در صورت تکرار آن اقدام، برخورد قانونی با آنان صورت گیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}