حسینی :
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم در بازار سرمایه متخصص نیستند، برای فعالیت در این بازار از متخصصان و نهادهای مالی خوشنام و با سابقه کمک بگیرند.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰
۰

شمس‌الدین حسینی درباره وضعیت بازار بورس و افزایش حجم نقدینگی در این بازار، اظهار داشت: در بازار بورس فرصت‌ها و تهدیداتی وجود دارد.

وی افزود: توصیه بنده به مردم این است که اگر در بازار سرمایه متخصص نیستند، برای حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار از متخصصان و نهادهای مالی خوشنام و با سابقه کمک بگیرند.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همیشه اینگونه نیست که ارزش سهام در بازار سرمایه رو به افزایش باشد، تصریح کرد: البته حتی در زمانی که قیمت سهام رو به کاهش است، در بازار سرمایه فرصت وجود دارد اما تشخیص این فرصت تخصص می‌خواهد.

حسینی بیان کرد: همانطور که ما در زمینه درمان بیماری نباید بدون نظر پزشک اقدامی انجام دهیم، در بازار بورس هم نباید بدون اطلاعات عمل کنیم و لازم است که با مشاوران امین، آگاه و یا نهادهای مالی خوشنام مشورت کنیم.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم در بازار سرمایه متخصص نیستند، برای فعالیت در این بازار از متخصصان و نهادهای مالی خوشنام و با سابقه کمک بگیرند.

شمس‌الدین حسینی درباره وضعیت بازار بورس و افزایش حجم نقدینگی در این بازار، اظهار داشت: در بازار بورس فرصت‌ها و تهدیداتی وجود دارد.

وی افزود: توصیه بنده به مردم این است که اگر در بازار سرمایه متخصص نیستند، برای حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار از متخصصان و نهادهای مالی خوشنام و با سابقه کمک بگیرند.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همیشه اینگونه نیست که ارزش سهام در بازار سرمایه رو به افزایش باشد، تصریح کرد: البته حتی در زمانی که قیمت سهام رو به کاهش است، در بازار سرمایه فرصت وجود دارد اما تشخیص این فرصت تخصص می‌خواهد.

حسینی بیان کرد: همانطور که ما در زمینه درمان بیماری نباید بدون نظر پزشک اقدامی انجام دهیم، در بازار بورس هم نباید بدون اطلاعات عمل کنیم و لازم است که با مشاوران امین، آگاه و یا نهادهای مالی خوشنام مشورت کنیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}