مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان گفت: به دلیل نقص فنی در پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران مربوط به هواپیمایی آسمان هواپیما به فرودگاه اهواز بازگشت.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۲
۰

سید مهدی رزاز مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان گفت: پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران مربوط به هواپیمایی آسمان بعد از پرواز حوالی اراک خلبان متوجه نقص فنی در هواپیما شد به همین دلیل مسیر خود را به سمت فرودگاه مبدا تغییر داد.

او با بیان اینکه هواپیما بدون مشکل در فرودگاه اهواز فرود آمد افزود: همه مسافران پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران در سلامت کامل هستند.

رزار بیان داشت: در ساعت یک بامداد دوشنبه یک فروند هواپیما از فرودگاه مهرآباد، جایگزین پرواز ۸۳۳ آسمان شود تا در ساعت ۲.۳۰ دقیقه مسافران این پرواز به تهران منتقل شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان گفت: به دلیل نقص فنی در پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران مربوط به هواپیمایی آسمان هواپیما به فرودگاه اهواز بازگشت.

سید مهدی رزاز مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان گفت: پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران مربوط به هواپیمایی آسمان بعد از پرواز حوالی اراک خلبان متوجه نقص فنی در هواپیما شد به همین دلیل مسیر خود را به سمت فرودگاه مبدا تغییر داد.

او با بیان اینکه هواپیما بدون مشکل در فرودگاه اهواز فرود آمد افزود: همه مسافران پرواز شماره ۸۳۳ اهواز به تهران در سلامت کامل هستند.

رزار بیان داشت: در ساعت یک بامداد دوشنبه یک فروند هواپیما از فرودگاه مهرآباد، جایگزین پرواز ۸۳۳ آسمان شود تا در ساعت ۲.۳۰ دقیقه مسافران این پرواز به تهران منتقل شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}