در جریان اعتراضات گسترده به قتل یک سیاهپوست توسط پلیس آمریکا، بسیاری از شهرهای آمریکا صحنه درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان شده است. ویدیوی حاضر لحظه حمله پلیس به معترضان و یک خبرنگار است.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵
۱
در جریان اعتراضات گسترده به قتل یک سیاهپوست توسط پلیس آمریکا، بسیاری از شهرهای آمریکا صحنه درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان شده است. ویدیوی حاضر لحظه حمله پلیس به معترضان و یک خبرنگار است.
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
پلیس های امریکا مثل گراز وحشی اند و بدون هیچ
ترسی دارند در خیابان های آمریکا علیه مردم و حتی اصحاب رسانه
جنایت میکنند
البته این کارها قطعا به ضرر حکومت آمریکا تمام خواهد شد و
سبب منفور شدنش در دل ملت آمریکا میشود و شرایط نابودی و
تجزیه اش را بیشتر فراهم میکند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}