ویدئویی از معترضان آمریکایی که در مقابل پلیس تکبیر می‌گویند و ندای "الله اکبر" سرمی‌دهند را می‌توانید مشاهده کنید.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۸
۱

بعد از حادثه رخ داده در شهر مینیاپولیس و کشته شدن شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس، آن هم به شکلی فجیع که منجر به خفگی او شد، اعتراضات زیادی در ایالت‌های مختلف این کشور، در اعتراض با رفتار نژادپرستانه همیشگی پلیس‌های آمریکا بالا گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.

اما یکی از ویدئو‌هایی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و تظاهرات مردمی در مقابل نیرو‌های پلیس را به تصویر می‌کشد، توجه بسیاری از کاربران را به دلیل محتوای موجود در ویدئو به خود جلب کرده است. آن چه شاید برای مخاطبان، تعجب و حیرت را به همراه داشته باشد، این است که معترضان به نژادپرستی در آمریکا، با تجمع در مقابل پلیس، ندای "تکبیر و الله اکبر" را پیوسته و بلند سر می‌دهند و یکی از معترضان همزمان جمله "الله اکبر" را برای آمریکایی‌هایی که شاید این واژه برایشان بیگانه باشد، به انگلیسی ترجمه می‌کند.

این ویدئو می‌تواند به خوبی نشان دهد اولین و آخرین امید هر موجود زنده‌ای در هرکجای جهان، خواه ناخواه به قدرت بی پایان و لایتناهی خداوند خواهد بود، خدایی که وعده داده است سرانجام، هر ظالمی به جزای خود و هر مظلومی به حق خود خواهد رسید.

ویدئویی از معترضان آمریکایی که در مقابل پلیس تکبیر می‌گویند و ندای "الله اکبر" سرمی‌دهند را می‌توانید مشاهده کنید.

بعد از حادثه رخ داده در شهر مینیاپولیس و کشته شدن شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس، آن هم به شکلی فجیع که منجر به خفگی او شد، اعتراضات زیادی در ایالت‌های مختلف این کشور، در اعتراض با رفتار نژادپرستانه همیشگی پلیس‌های آمریکا بالا گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.

اما یکی از ویدئو‌هایی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و تظاهرات مردمی در مقابل نیرو‌های پلیس را به تصویر می‌کشد، توجه بسیاری از کاربران را به دلیل محتوای موجود در ویدئو به خود جلب کرده است. آن چه شاید برای مخاطبان، تعجب و حیرت را به همراه داشته باشد، این است که معترضان به نژادپرستی در آمریکا، با تجمع در مقابل پلیس، ندای "تکبیر و الله اکبر" را پیوسته و بلند سر می‌دهند و یکی از معترضان همزمان جمله "الله اکبر" را برای آمریکایی‌هایی که شاید این واژه برایشان بیگانه باشد، به انگلیسی ترجمه می‌کند.

این ویدئو می‌تواند به خوبی نشان دهد اولین و آخرین امید هر موجود زنده‌ای در هرکجای جهان، خواه ناخواه به قدرت بی پایان و لایتناهی خداوند خواهد بود، خدایی که وعده داده است سرانجام، هر ظالمی به جزای خود و هر مظلومی به حق خود خواهد رسید.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
پس داعش هستن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید