ریحانه پارسا در صفحه اینستاگرامش عکسی از سریال «پدر» منتشر کرد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶
۴
View this post on Instagram

از روز چاپ این روزنامه که دو هفته بعد از شروع کار من بود، من مواجه شدم با شما ؛ من از این لحظه به بعد در اتاق شیشه ایی زندگی کردم که دیوار هایش صدا هم ضبط میکند (سخته ولی میتونی؛آسون مثل قصه هاست) هر روز تکرار کردم و هرآنچه باید را به جان خریدم تا میشد برای رفع موانع تلاش کردم حتی اگر عزیزترین آدم ها بودند، حتی چند بار تا پای جان رفتم که مانع اصلی گاهی خودم بودم هم از سر راه خودم بردارم. گاهی برای جنگی که میبینی شاید حتی اگر بین خودت باشد و خودت هم ،باز بایستی... اما گاهی از یک جایی به بعد چاره ایی جز ایستادگی نداری؛ همیشه وقتی از دور شبیه گل یا بلبل به نظر بیایی باید سیلیِ صورتت را محکم تر بزنی: من خوبم،من حالم خوب است،من میخندم تا مرز باریک باورت هم رخنه میکند. و چون دیدی که چاره جز این نیست...زود باور شدی  اینجانب از آنچه فکر میکنید،قابل حل تر و قابل پیشبینی تر است،دیگر حدس و قضاوت در حوالی اش جایی ندارد  #درددل

A post shared by ریحانه پارسا (@reyhaneparsaj) on

ریحانه پارسا در صفحه اینستاگرامش عکسی از سریال «پدر» منتشر کرد.
View this post on Instagram

از روز چاپ این روزنامه که دو هفته بعد از شروع کار من بود، من مواجه شدم با شما ؛ من از این لحظه به بعد در اتاق شیشه ایی زندگی کردم که دیوار هایش صدا هم ضبط میکند (سخته ولی میتونی؛آسون مثل قصه هاست) هر روز تکرار کردم و هرآنچه باید را به جان خریدم تا میشد برای رفع موانع تلاش کردم حتی اگر عزیزترین آدم ها بودند، حتی چند بار تا پای جان رفتم که مانع اصلی گاهی خودم بودم هم از سر راه خودم بردارم. گاهی برای جنگی که میبینی شاید حتی اگر بین خودت باشد و خودت هم ،باز بایستی... اما گاهی از یک جایی به بعد چاره ایی جز ایستادگی نداری؛ همیشه وقتی از دور شبیه گل یا بلبل به نظر بیایی باید سیلیِ صورتت را محکم تر بزنی: من خوبم،من حالم خوب است،من میخندم تا مرز باریک باورت هم رخنه میکند. و چون دیدی که چاره جز این نیست...زود باور شدی  اینجانب از آنچه فکر میکنید،قابل حل تر و قابل پیشبینی تر است،دیگر حدس و قضاوت در حوالی اش جایی ندارد  #درددل

A post shared by ریحانه پارسا (@reyhaneparsaj) on

بهترین خرید
نظرات
ببر مازندران
یعنی گیر دادین به این بنده خدا خخخ
شیرین صفوی
پارسینه چرا هر ۲۴ ساعت در میان گیر میدی به افراد و مسلسل وار ازشون تیتر میزنی!!
ناشناس
کراش پارسینه؟
ناشناس
زندگی با شوهر جای پدرت روبراهه؟!!؟
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}