جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ اعلام شد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۹
۰

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی پایه ۹

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۰۵ درسزبان انگلیسی پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس ریاضی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس ریاضی و آمار ۳ رشته انسانی و معارف

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تحربی

شبکه ۴:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در خانواده -پایه ۱۲- رشته مدیریت خانواده -شاخه کاردانش

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۵ توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا -پایه ۱۲- رشته رایانه -شاخه کاردانش

ساعت ۷.۵۵ تا ۸.۱۵ آزمون‌های ورزشی -پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۱۵ تا ۸.۵۰ استاندارد نقشه کشی و معماری -پایه ۱۱ و ۱۲- ترسیم پلان - شاخه

ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۳۰ برنامه نویس تراش CNC - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ عربی -پایه ۱۱ مشترک تمام زمینه ها.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ اعلام شد.

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی پایه ۹

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۰۵ درسزبان انگلیسی پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس ریاضی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس ریاضی و آمار ۳ رشته انسانی و معارف

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تحربی

شبکه ۴:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در خانواده -پایه ۱۲- رشته مدیریت خانواده -شاخه کاردانش

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۵ توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا -پایه ۱۲- رشته رایانه -شاخه کاردانش

ساعت ۷.۵۵ تا ۸.۱۵ آزمون‌های ورزشی -پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۱۵ تا ۸.۵۰ استاندارد نقشه کشی و معماری -پایه ۱۱ و ۱۲- ترسیم پلان - شاخه

ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۳۰ برنامه نویس تراش CNC - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ عربی -پایه ۱۱ مشترک تمام زمینه ها.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}