بارندگی های اخیر در هند و سیلابی شدن رود براهماپوترا باعث ریزش و رانش زمین در حوالی این رود شده است. در این ویدیو لحظه نجات معجزه آسای یک نفر هنگام رانش زمین را مشاهده خواهید کرد
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
۰
بارندگی های اخیر در هند و سیلابی شدن رود براهماپوترا باعث ریزش و رانش زمین در حوالی این رود شده است. در این ویدیو لحظه نجات معجزه آسای یک نفر هنگام رانش زمین را مشاهده خواهید کرد
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}