شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز (یکشنبه ۱۱خرداد) با اُفت ۱۵ هزار واحدی مواجه شد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
۱
شاخص کل بورس امروز (یکشنبه ۱ ۱خرداد ماه) با اّفت  ۱۵۱۰.۸۶ وارد کانال ۹۷۱,۹۸۳.۱۵ شد. همچنین ارزش بازار ۳۶,۴۳۱ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۵۸,۱۵۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶.۱۳۲  میلیارد سهم است.

امروز شاخص های اثر گذار در بورس تهران شامل:

 

نماد  قیمت پایانی تاثیر
اخابر 14,002
1005.09
رمپنا 24,228
818.87
وغدير 9,320
804.71
پارس 130,003
708.52
شپنا 12,223
670.67
پارسان 16,961
580.13
فخوز 23,143
489.31

 

شاخص های تاثیر گذار در فرابورس 

شاخص کل فرا بورس امروز (یکشنبه ۱ ۱خرداد ماه) با اّفت  ۴.۱۴۴ وارد کانال ۱۱,۲۴۴ شد. همچنین ارزش بازار ۷,۳۹۸میلیارد ریال، ارزش معاملات ۲۷,۷۰۷ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۸۶۴ میلیارد سهم است.

 

نماد  قیمت پایانی تاثیر 
كگهر 47,861
42.6
سمگا 17,853
8.91
زاگرس 114,840
8.66
بجهرم 6,003
8
دي 16,308
7.21
هرمز 10,158
6.88
ماديرا 34,371
6.81

 

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز (یکشنبه ۱۱خرداد) با اُفت ۱۵ هزار واحدی مواجه شد.
شاخص کل بورس امروز (یکشنبه ۱ ۱خرداد ماه) با اّفت  ۱۵۱۰.۸۶ وارد کانال ۹۷۱,۹۸۳.۱۵ شد. همچنین ارزش بازار ۳۶,۴۳۱ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۵۸,۱۵۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶.۱۳۲  میلیارد سهم است.

امروز شاخص های اثر گذار در بورس تهران شامل:

 

نماد  قیمت پایانی تاثیر
اخابر 14,002
1005.09
رمپنا 24,228
818.87
وغدير 9,320
804.71
پارس 130,003
708.52
شپنا 12,223
670.67
پارسان 16,961
580.13
فخوز 23,143
489.31

 

شاخص های تاثیر گذار در فرابورس 

شاخص کل فرا بورس امروز (یکشنبه ۱ ۱خرداد ماه) با اّفت  ۴.۱۴۴ وارد کانال ۱۱,۲۴۴ شد. همچنین ارزش بازار ۷,۳۹۸میلیارد ریال، ارزش معاملات ۲۷,۷۰۷ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱.۸۶۴ میلیارد سهم است.

 

نماد  قیمت پایانی تاثیر 
كگهر 47,861
42.6
سمگا 17,853
8.91
زاگرس 114,840
8.66
بجهرم 6,003
8
دي 16,308
7.21
هرمز 10,158
6.88
ماديرا 34,371
6.81

 

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
چی میزنی بدبخت //15 هزار واحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}