تهران در ۴۰ روز گذشته ۲ بار لرزید
یک مانور بزرگ زلزله به زودی با هماهنگی سازمان های مربوط در تهران برگزار خواهد شد تا مردم آمادگی بیشتری برای مقابله با زلزله های احتمالی آینده داشته باشند.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸
۰

انوشیروان محسنی بندپی ، استاندار تهران ، با اعلام این خبر در توصیه به مردم در شرایط زلزله گفت: در شرایط زلزله مردم در ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کرده و از اقدامات هیجانی پرهیز کنند در اولین فرصت خود را به محل های امنی که از سوی شهرداری تهران مشخص شده است برسانند. در شرایط بحرانی از تجمع در محل هایی که احتمال ریزش ساختمان وجود دارد خودداری کنند. البته از سوی برخی نهادها مثل شهرداری و یا صداوسیما آموزش هایی به مردم داده شده است که در شرایط بحرانی زلزله چه کارهایی بکنند. استانداری و نهادهای ذیربط هم به زودی مانور بزرگی برای مقابله با زلزله برگزار خواهند کرد.

محسنی بندپی درباره زلزله های اخیری که در تهران روی داد، گفت: دو زلزله اخیر روی گسل مشاء اتفاق افتاده است اما هیچ پیش بینی نمی تواند بگوید که اینها مقدمه زلزله بزرگتر هستند. مردم نباید نگران باشند اما اصول ایمنی را رعایت کنند. باید بدانیم تهران شهری است که احتمال زلزله در آن از گذشته وجود داشته و همواره باید آمادگی لازم برای مقابله با آن وجود داشته باشد.

او درباره تغییر مدیریت بحران در تهران گفت: از آنجایی که در همه شهرها، استانداری و فرمانداری مدیریت بحران را بر عهده دارند در قانون جدید مدیریت بحران در شرایط بحرانی بر عهده وزارت کشور نهاده شده است و استاندار و شهردار هم در جلسه بحران حاضر خواهند بود از آنجا که در شرایط بحرانی شهر نیاز به همکاری و همیاری همه بخش های دیگر دارد انتخاب وزیر کشور برای ایجاد هماهنگی های لازم درست به نظر می رسد.

بندپی درباره ایمنی بیمارستان ها گفت: برخی بیمارستان های تهران به دلیل قدمت بالا بافت فرسوده هستند و در شرایطی که ممکن است زلزله های مهیب ایجاد کنند بسیاری از این بیمارستان ها تخریب خواهند شد البته بیمارستان های بزرگی مانند بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهدای تجریش در حال ساخت ساختمان جدیدی برای بیمارستان هستند که در صورت بهره برداری این ساختمان ها از استحکام کافی برای ضد زلزله بودن برخوردار خواهند بود.

تهران در ۴۰ روز گذشته ۲ بار لرزید
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸
یک مانور بزرگ زلزله به زودی با هماهنگی سازمان های مربوط در تهران برگزار خواهد شد تا مردم آمادگی بیشتری برای مقابله با زلزله های احتمالی آینده داشته باشند.

انوشیروان محسنی بندپی ، استاندار تهران ، با اعلام این خبر در توصیه به مردم در شرایط زلزله گفت: در شرایط زلزله مردم در ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کرده و از اقدامات هیجانی پرهیز کنند در اولین فرصت خود را به محل های امنی که از سوی شهرداری تهران مشخص شده است برسانند. در شرایط بحرانی از تجمع در محل هایی که احتمال ریزش ساختمان وجود دارد خودداری کنند. البته از سوی برخی نهادها مثل شهرداری و یا صداوسیما آموزش هایی به مردم داده شده است که در شرایط بحرانی زلزله چه کارهایی بکنند. استانداری و نهادهای ذیربط هم به زودی مانور بزرگی برای مقابله با زلزله برگزار خواهند کرد.

محسنی بندپی درباره زلزله های اخیری که در تهران روی داد، گفت: دو زلزله اخیر روی گسل مشاء اتفاق افتاده است اما هیچ پیش بینی نمی تواند بگوید که اینها مقدمه زلزله بزرگتر هستند. مردم نباید نگران باشند اما اصول ایمنی را رعایت کنند. باید بدانیم تهران شهری است که احتمال زلزله در آن از گذشته وجود داشته و همواره باید آمادگی لازم برای مقابله با آن وجود داشته باشد.

او درباره تغییر مدیریت بحران در تهران گفت: از آنجایی که در همه شهرها، استانداری و فرمانداری مدیریت بحران را بر عهده دارند در قانون جدید مدیریت بحران در شرایط بحرانی بر عهده وزارت کشور نهاده شده است و استاندار و شهردار هم در جلسه بحران حاضر خواهند بود از آنجا که در شرایط بحرانی شهر نیاز به همکاری و همیاری همه بخش های دیگر دارد انتخاب وزیر کشور برای ایجاد هماهنگی های لازم درست به نظر می رسد.

بندپی درباره ایمنی بیمارستان ها گفت: برخی بیمارستان های تهران به دلیل قدمت بالا بافت فرسوده هستند و در شرایطی که ممکن است زلزله های مهیب ایجاد کنند بسیاری از این بیمارستان ها تخریب خواهند شد البته بیمارستان های بزرگی مانند بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهدای تجریش در حال ساخت ساختمان جدیدی برای بیمارستان هستند که در صورت بهره برداری این ساختمان ها از استحکام کافی برای ضد زلزله بودن برخوردار خواهند بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}