دقایقی پیش صورت گرفت
صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف آغاز شد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳
۰

 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 11 خردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 12 دقیقه و با حضور 222 از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- گزارش شعب 15گانه در مورد اعتبارنامه های ارجاعی به آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه داخلی مجلس

- گزارش شعبه نهم در مورد عضو جدید کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 43 آیین نامه داخلی مجلس

- گزارش سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل اقتصادی کشور در اجرای بند 8 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس./

دقایقی پیش صورت گرفت
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳
صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف آغاز شد.

 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 11 خردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 12 دقیقه و با حضور 222 از نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- گزارش شعب 15گانه در مورد اعتبارنامه های ارجاعی به آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه داخلی مجلس

- گزارش شعبه نهم در مورد عضو جدید کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 43 آیین نامه داخلی مجلس

- گزارش سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل اقتصادی کشور در اجرای بند 8 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید