وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه داروی «آویفاویر» ضد کووید-۱۹ را مورد تأیید قرار داد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸
۰
 وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه داروی «آویفاویر» ضد کووید-۱۹ را مورد تأیید قرار داد. بنیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، بنیاد مستقل فدراسیون روسیه و گروه شرکت‌های «خیم‌رار» داروی «آویفاویر» ضد کروناویروس را در وزارت بهداشت و درمان روسیه به ثبت رساندند.

این دارو کارایی بالایی در درمان بیماران مبتلا به کروناویروس در جریان آزمایشات کلینیکی نشان داد.

داروی «آویفاویر» اولین داروی به ثبت رسیده در فدراسیون روسیه است که ضد ویروس است و کارایی خود را در آزمایشات دارو‌های ضد کووید -۱۹ و تخریب مکانیزم تکثیر کروناویروس نشان داد. این دارو به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، زیرا از سال ۲۰۱۴ در ژاپن علیه موارد سخت گریپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرحله نهایی آزمایش کلینیکی این دارو ادامه دارد که در تاریخ ۲۱ ماه مه با شرکت ۳۳۰ بیمار جریان داشت و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان روسیه قرار گرفت. نتایج آن در یک سری از مراکز طبی و علمی از جمله دانشگاه پزشکی شماره یک مسکو به نام «سچنف»، دانشگاه دولتی مسکو به نام «لومونوسف» و دیگر مراکز علمی، کارایی بالای این دارو را نشان داد.

«ریل دمیتریف» مدیرعامل بنیاد روسی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این باره گفت: «داروی آویفاویر نه تنها اولین داروی ضد کروناویروس است که در روسیه به ثبت رسیده است، بلکه شاید بتوان آن را بهترین داروی ضد کووید -۱۹ در جهان نامید. این دارو در جریان آزمایشات کلینیکی در روسیه در کوتاه‌ترین زمان طراحی و تست شد. از این‌رو این دارو توانست اولین داروی به ثبت رسیده ضد کروناویروس بر اساس «فاویپیراویر» در جهان باشد».
وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه داروی «آویفاویر» ضد کووید-۱۹ را مورد تأیید قرار داد.
 وزارت بهداشت و درمان فدراسیون روسیه داروی «آویفاویر» ضد کووید-۱۹ را مورد تأیید قرار داد. بنیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، بنیاد مستقل فدراسیون روسیه و گروه شرکت‌های «خیم‌رار» داروی «آویفاویر» ضد کروناویروس را در وزارت بهداشت و درمان روسیه به ثبت رساندند.

این دارو کارایی بالایی در درمان بیماران مبتلا به کروناویروس در جریان آزمایشات کلینیکی نشان داد.

داروی «آویفاویر» اولین داروی به ثبت رسیده در فدراسیون روسیه است که ضد ویروس است و کارایی خود را در آزمایشات دارو‌های ضد کووید -۱۹ و تخریب مکانیزم تکثیر کروناویروس نشان داد. این دارو به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، زیرا از سال ۲۰۱۴ در ژاپن علیه موارد سخت گریپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرحله نهایی آزمایش کلینیکی این دارو ادامه دارد که در تاریخ ۲۱ ماه مه با شرکت ۳۳۰ بیمار جریان داشت و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان روسیه قرار گرفت. نتایج آن در یک سری از مراکز طبی و علمی از جمله دانشگاه پزشکی شماره یک مسکو به نام «سچنف»، دانشگاه دولتی مسکو به نام «لومونوسف» و دیگر مراکز علمی، کارایی بالای این دارو را نشان داد.

«ریل دمیتریف» مدیرعامل بنیاد روسی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این باره گفت: «داروی آویفاویر نه تنها اولین داروی ضد کروناویروس است که در روسیه به ثبت رسیده است، بلکه شاید بتوان آن را بهترین داروی ضد کووید -۱۹ در جهان نامید. این دارو در جریان آزمایشات کلینیکی در روسیه در کوتاه‌ترین زمان طراحی و تست شد. از این‌رو این دارو توانست اولین داروی به ثبت رسیده ضد کروناویروس بر اساس «فاویپیراویر» در جهان باشد».
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}