قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۷
۰
براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است:

تیرآهن  
نام کالا  قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 12 1,130,000
  هر شاخه تیرآهن 14 1,350,000
  هر شاخه تیرآهن 16 1,500,000
  هر شاخه تیرآهن 18 1,700,000
  هر شاخه تیرآهن 20 2,230,000
  هر شاخه تیرآهن 22 2,210,000
  هر شاخه تیرآهن 24 2,460,000
  هر شاخه تیرآهن 27 3,160,000
  هر شاخه تیرآهن 30 4,100,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.5 6,800
  هر کیلو میلگرد 8 6,800
  هر کیلو میلگرد 10 6,600
  هر کیلو میلگرد 12 6,600
  هر کیلو میلگرد 14 6,650
  هر کیلو میلگرد 16 6,650
  هر کیلو میلگرد 18 6,650
  هر کیلو میلگرد 20 6,650
  هر کیلو میلگرد 22 6,650
  هر کیلو میلگرد 25 6,650
  هر کیلو میلگرد 28 6,650
  هر کیلو میلگرد 32 6,800

 

قیمت پروفیل 
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 9,700
  هر کیلو قوطی 20x10 9,800
  هر کیلو قوطی 25x10 9,800
  هر کیلو قوطی 30x10 9,800
  هر کیلو قوطی 20x20 9,750
  هر کیلو قوطی 25x25 9,750
  هر کیلو قوطی 30x20 9,750
  هر کیلو قوطی 30x50 9,700
  هر کیلو قوطی 30x60 9,700
  هر کیلو قوطی 40x40 9,700
  هر کیلو قوطی 60x40 9,700
  هر کیلو قوطی 40x100 9,700
  هر کیلو قوطی 70x70 9,700
  هر کیلو قوطی 80x40 9,700
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است:

تیرآهن  
نام کالا  قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 12 1,130,000
  هر شاخه تیرآهن 14 1,350,000
  هر شاخه تیرآهن 16 1,500,000
  هر شاخه تیرآهن 18 1,700,000
  هر شاخه تیرآهن 20 2,230,000
  هر شاخه تیرآهن 22 2,210,000
  هر شاخه تیرآهن 24 2,460,000
  هر شاخه تیرآهن 27 3,160,000
  هر شاخه تیرآهن 30 4,100,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.5 6,800
  هر کیلو میلگرد 8 6,800
  هر کیلو میلگرد 10 6,600
  هر کیلو میلگرد 12 6,600
  هر کیلو میلگرد 14 6,650
  هر کیلو میلگرد 16 6,650
  هر کیلو میلگرد 18 6,650
  هر کیلو میلگرد 20 6,650
  هر کیلو میلگرد 22 6,650
  هر کیلو میلگرد 25 6,650
  هر کیلو میلگرد 28 6,650
  هر کیلو میلگرد 32 6,800

 

قیمت پروفیل 
نام کالا  قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 9,700
  هر کیلو قوطی 20x10 9,800
  هر کیلو قوطی 25x10 9,800
  هر کیلو قوطی 30x10 9,800
  هر کیلو قوطی 20x20 9,750
  هر کیلو قوطی 25x25 9,750
  هر کیلو قوطی 30x20 9,750
  هر کیلو قوطی 30x50 9,700
  هر کیلو قوطی 30x60 9,700
  هر کیلو قوطی 40x40 9,700
  هر کیلو قوطی 60x40 9,700
  هر کیلو قوطی 40x100 9,700
  هر کیلو قوطی 70x70 9,700
  هر کیلو قوطی 80x40 9,700
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}