جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۱۱ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۶
۰

سال تحصیلی ۹۹ ـ. ۹۸ کم‌کم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و امسال برای دانش‌آموزان، سال متفاوتی بود؛ متفاوت از آن جهت که حجم زیادی از روز‌های مدرسه تعطیل شد و دانش‌آموزان برای پیشگیری از شیوع کرونا، در خانه ماندند.

در این مدت، آموزش و پرورش، برنامه‌های درسی را از طرق مختلف پیش‌بینی کرد که اولین روش، آموزش تلویزیونی بود؛ این آموزش‌ها از ۱۰ اسفند آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد؛ برنامه‌های درسی فردا یکشنبه ۱۱ خرداد که توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زنده اجرا می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و زندگی پایه ششم

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد طراحی عمومی-طراحی طبیعت بی جان با قلم فلزی-پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا-پایه١٢- رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی- شاخه کاردانش.

از ساعت ٧:۵۵ تا ٨:١۵ مفاهیم ارتباطات رسانه‌های ورزشی-پایه١٠- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۵٠ استاندارد کاربر دایکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوای الکترونیکی -شاخه کاردانش

از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٣٠ نصب و راه اندازی پخش کننده سرمایشی-گرمایشی- پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی-شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ۹:٣٠ تا ١٠:٠٠ سیستم سوخت رسانی -پایه١٢-رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۱۱ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

سال تحصیلی ۹۹ ـ. ۹۸ کم‌کم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و امسال برای دانش‌آموزان، سال متفاوتی بود؛ متفاوت از آن جهت که حجم زیادی از روز‌های مدرسه تعطیل شد و دانش‌آموزان برای پیشگیری از شیوع کرونا، در خانه ماندند.

در این مدت، آموزش و پرورش، برنامه‌های درسی را از طرق مختلف پیش‌بینی کرد که اولین روش، آموزش تلویزیونی بود؛ این آموزش‌ها از ۱۰ اسفند آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد؛ برنامه‌های درسی فردا یکشنبه ۱۱ خرداد که توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زنده اجرا می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و زندگی پایه ششم

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد طراحی عمومی-طراحی طبیعت بی جان با قلم فلزی-پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا-پایه١٢- رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی- شاخه کاردانش.

از ساعت ٧:۵۵ تا ٨:١۵ مفاهیم ارتباطات رسانه‌های ورزشی-پایه١٠- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۵٠ استاندارد کاربر دایکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوای الکترونیکی -شاخه کاردانش

از ساعت٨:۵٠ تا ٩:٣٠ نصب و راه اندازی پخش کننده سرمایشی-گرمایشی- پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی-شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ۹:٣٠ تا ١٠:٠٠ سیستم سوخت رسانی -پایه١٢-رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}