گودرزی گفت: برای سواحل شمالی و ارتفاعات البرز رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق‌پیش بینی می‌شود.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲
۰
فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی از استمرار رگبار باران در برخی نقاط خبر داد و گفت: طی سه روز آینده برای سواحل شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.
گودرزی گفت: برای سواحل شمالی و ارتفاعات البرز رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق‌پیش بینی می‌شود.
فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی از استمرار رگبار باران در برخی نقاط خبر داد و گفت: طی سه روز آینده برای سواحل شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید