کدخدایی دبیر شورای نگهبان به پرسش خانم شیخ الاسلام مدیر مسوئل پارسینه پاسخ دادند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
۰

کدخدایی دبیر شورای نگهبان به پرسش خانم شیخ الاسلام مدیر مسوئل پارسینه اینگونه پاسخ دادند.

خانم شیخ الاسلام: آیا مصوبات مجلس طبق قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است؟
دبیر شورای نگهبان: ابهامات نسبت به اصلاحیه قانون انتخابات وجود داشت و بعد از رفع ابهامات نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و زمان بندی های اجرایی تعیین و بعد اعلام نظر می شود.

منبع: پارسینه
کدخدایی دبیر شورای نگهبان به پرسش خانم شیخ الاسلام مدیر مسوئل پارسینه پاسخ دادند.

کدخدایی دبیر شورای نگهبان به پرسش خانم شیخ الاسلام مدیر مسوئل پارسینه اینگونه پاسخ دادند.

خانم شیخ الاسلام: آیا مصوبات مجلس طبق قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است؟
دبیر شورای نگهبان: ابهامات نسبت به اصلاحیه قانون انتخابات وجود داشت و بعد از رفع ابهامات نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و زمان بندی های اجرایی تعیین و بعد اعلام نظر می شود.

منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}