شهرداری تربت جام نسبت به پلمب منزل پیرزن نا بینا و فرزند معلولش پاسخ می دهد.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۸
۰
بذری مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام در پی انتشار عکس و مطلبی مبنی بر پلمپ واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلول توسط شهرداری گفت: این ملک از اواسط پارسال، در حال بنایی و ساخت طبقه دوم می‌باشد و علیرغم ابلاغ چندین تذکر شفاهی و کتبی و نصب بنر تخلفات ساختمانی روی دیوار این ملک، متاسفانه مالک توجهی نداشته و به بنایی خود بدون پروانه ساخت و بدون ناظر ادامه داده است.
 
او افزود:نیوجرسی (دیوار بتی) به نحوی مقابل در ورودی جاگذاری شده که مانع تردد افراد نمی‌شود و فقط مانع ورود و خروج مصالح ساختمانی خواهدشد.

مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام ادامه داد: ضمن اینکه مالک توسط همکاران برای راهکار قانونی، راهنمایی شدند و گفته شده که اگر نامه معرفی از ادارات محترم کمیته امداد یا بهزیستی ارائه نمایند، از طرف شهرداری هم در هزینه‌های صدور پروانه کمک و مساعدت می‌شود و از جریمه‌های سنگین کمیسیون ماده صد پیشگیری خواهد شد؛ ولی هنوز هیچ اقدامی در این خصوص یا قانونی کردن ساخت و ساز انجام نشده است.

بذری بیان کرد:ضمنا اخذ پروانه ساخت و داشتن مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی باعث میشود از اتفاقات یا خدای نکرده خسارت‌های بعدی پیشگیری گردد و متحمل خسارت‌های مالی و خدای نکرده جانی نشوند.

او تصریح کرد: با توجه به شرایطی در مطلب منتشر شده اشاره شده، این خانواده آسیب پذیر هستند، شاهد هستیم مالک در حال ساخت طبقه دوم روی ملک قبلی است و احداث سرویس پله و رفت و آمد به طبقه دوم با وضعیت داشتن معلولین و فرد روشن دل سخت و شاید غیرممکن باشد و باید مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی بر مراحل ساخت و ساز نظارت کافی داشته باشد که اتفاقی نیفتد.

مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام  تاکید کرد: مالک امروز جهت اقدامات قانونی به شهرداری مراجعه نموده و به احترام احساسات مردم نیوجرسی بعدازظهر امروزبرداشته خواهد شد.
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
شهرداری تربت جام نسبت به پلمب منزل پیرزن نا بینا و فرزند معلولش پاسخ می دهد.
بذری مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام در پی انتشار عکس و مطلبی مبنی بر پلمپ واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلول توسط شهرداری گفت: این ملک از اواسط پارسال، در حال بنایی و ساخت طبقه دوم می‌باشد و علیرغم ابلاغ چندین تذکر شفاهی و کتبی و نصب بنر تخلفات ساختمانی روی دیوار این ملک، متاسفانه مالک توجهی نداشته و به بنایی خود بدون پروانه ساخت و بدون ناظر ادامه داده است.
 
او افزود:نیوجرسی (دیوار بتی) به نحوی مقابل در ورودی جاگذاری شده که مانع تردد افراد نمی‌شود و فقط مانع ورود و خروج مصالح ساختمانی خواهدشد.

مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام ادامه داد: ضمن اینکه مالک توسط همکاران برای راهکار قانونی، راهنمایی شدند و گفته شده که اگر نامه معرفی از ادارات محترم کمیته امداد یا بهزیستی ارائه نمایند، از طرف شهرداری هم در هزینه‌های صدور پروانه کمک و مساعدت می‌شود و از جریمه‌های سنگین کمیسیون ماده صد پیشگیری خواهد شد؛ ولی هنوز هیچ اقدامی در این خصوص یا قانونی کردن ساخت و ساز انجام نشده است.

بذری بیان کرد:ضمنا اخذ پروانه ساخت و داشتن مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی باعث میشود از اتفاقات یا خدای نکرده خسارت‌های بعدی پیشگیری گردد و متحمل خسارت‌های مالی و خدای نکرده جانی نشوند.

او تصریح کرد: با توجه به شرایطی در مطلب منتشر شده اشاره شده، این خانواده آسیب پذیر هستند، شاهد هستیم مالک در حال ساخت طبقه دوم روی ملک قبلی است و احداث سرویس پله و رفت و آمد به طبقه دوم با وضعیت داشتن معلولین و فرد روشن دل سخت و شاید غیرممکن باشد و باید مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی بر مراحل ساخت و ساز نظارت کافی داشته باشد که اتفاقی نیفتد.

مسئول روابط عمومی شهرداری تربت جام  تاکید کرد: مالک امروز جهت اقدامات قانونی به شهرداری مراجعه نموده و به احترام احساسات مردم نیوجرسی بعدازظهر امروزبرداشته خواهد شد.
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
ماجرای پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش چیست؟ / جوابیه شهرداری تربت جام
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}