شاخص بورس و اوراق بهادار در معاملات ۱۰ خرداد ۹۹ با رشد بیش از ۳۳ هزار واحدی روبرو شده است.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳
۰
 شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۱۰ خرداد ۹۹ با رشد ۳۳ هزار و ۴۰۱ واحدی به پله ۹۷۱ هزار و ۹۵۸ واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۹۲۹ هزار و ۵۸۴ سهم اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در بیش از ۷ میلیون و ۴۹۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از ۸۸۷۰ واحد، شاخص آزاد شناور ۴۴۶۰۲ واحد، شاخص بازار دوم ۵۵۷۲۹ واحد و شاخص بازار اول ۲۷۲۷۹ واحد، شاخص کل (هم‌وزن) ۶۷۹۰ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۴۴۹۳ واحد رشد را تجربه کردند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۳۸۳ واحد به پله ۱۱ هزار و ۲۴۷ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۴۷۰ هزار و ۹۸۶ سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و ۸۳۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
منبع: میزان
شاخص بورس و اوراق بهادار در معاملات ۱۰ خرداد ۹۹ با رشد بیش از ۳۳ هزار واحدی روبرو شده است.
 شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۱۰ خرداد ۹۹ با رشد ۳۳ هزار و ۴۰۱ واحدی به پله ۹۷۱ هزار و ۹۵۸ واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد ۹۲۹ هزار و ۵۸۴ سهم اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در بیش از ۷ میلیون و ۴۹۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از ۸۸۷۰ واحد، شاخص آزاد شناور ۴۴۶۰۲ واحد، شاخص بازار دوم ۵۵۷۲۹ واحد و شاخص بازار اول ۲۷۲۷۹ واحد، شاخص کل (هم‌وزن) ۶۷۹۰ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۴۴۹۳ واحد رشد را تجربه کردند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۳۸۳ واحد به پله ۱۱ هزار و ۲۴۷ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۴۷۰ هزار و ۹۸۶ سهم به ارزش ۳۱ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و ۸۳۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}