پاسخ سپهبد شهید قاسم سلیمانی به این سوال که چرا وارد سوریه شدیم؟ قابل تأمل است. او می‌گوید: چند مسئله وجود دارد که حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیرممکن است.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۳
۸

برش‌هایی از خاطرات شفاهی شهید حاج قاسم سلیمانی به کوشش علی اکبر مزدآبادی در ذوالفقار آمده است که در بخشی از آن درباره پاسخ به یک سوال سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که «چرا وارد سوریه شدیم؟» سخنان سردار شهید در ادامه در این باره می‌آید:

چرا ما در بعد حکومتی تصمیم گرفتیم در مقابل چنین حوادثی بایستیم؟ چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم و کمک کردیم؟ چند مسئله وجود دارد که این‌ها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیرممکن است. یعنی میخ دیپلماسی با هر چکشی به سنگ سخت این موضوع فرو نمی‌رود. این را با دیپلماسی نمی‌توان حل کرد. بعضی‌ها نادانسته سخن پراکنی می‌کنند. اگر بعضی از کار‌ها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح‌تر از امیرالمومنین (صلوات الله علیه) نبوده است. هیچ کس مصلح‌تر از امام حسین (صلوات الله علیه) نبوده است. چرا امام حسین و چرا امیرالمومنین (صلوات الله علیهم) در بعضی جا‌ها دست به شمشیر بردند؟ و چرا امام حسین (صلوات الله علیه) با خون خودش و فرزندانش و این فق‌های حقیقی عالم اسلام آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون آن منطق، منطق دیپلماسی نبود.

وقتی که منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتل هستی و کشتن تو و هر چه میزان بیشتر کشتن تو بهشت را بر او واجب می‌کند، برای کسی که تو را واجب القتل می‌داند، آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟ این جا جهاد می‌خواهد.

چرا، ولی فقیه و امام ما، امام امروز جامعه ما اصرار به ایستادگی و حمایت از این جبهه برای خشکاندن ریشه این خبیثه خطرناک کرد؟ این مسئله ساده نیست. من نمونه‌هایی دیدم و می‌شنیدم از شنود که بین چند جوان وهابی دعوا بود. تعدادی‌شان قهر کرده بودند. فرمانده‌شان می‌خواست مشکل این‌ها را حل کند. می‌خواستند از این جبهه بروند به جبهه‌های دیگری، به فرمانده دیگری، حرفشان چه بود؟ حرف بر سر این بود که نوبت من بوده که عمل انتحاری انجام بدهم، اما این نوبت من را به دیگری واگذار کرده! منطقی که ۱۵۰۰ انتحاری در طول هفت ماه در عملیات موصل عمل بکند، این منطق، منطق جهاد می‌خواهد.

این منطق، راهی جز این که شما با جهاد با آن مواجه بشوید، ندارد. نمی‌توانید. او همه هدفش خشکاندن ریشه دینی شما است، وقتی شما را واجب القتل می‌داند و نوامیس شما را غارت خود می‌داند. همان کاری که در سنجار شده و همان جنایتی که اسپایشر اتفاق افتاد و در جا‌های دیگر و در سوریه اتفاق افتاد. این جا منطقش این است که باید ایستادگی کرد.

یک وقت انسان می‌گوید یک خطر مربوط به جای دیگری است، به ما چه! یک وقت نه، همه تلاش او این است که این را از سر راه بردارد، به ما برسد. آن خبیثی که اعلام دولت اسلامی عراق و شام را کرد، آن پل اول بود برای رسیدن به ما. آن کسی که همه جمعیت و مردمش واجب القتل بودند، این جا بود. ایران اسلامی بود. ما می‌توانستیم بنشینیم نگاه کنیم ببینیم سوریه کی سقوط می‌کند، عراق کی سقوط می‌کند. او تجهیز بشود و با قدرتی ۱۰ برابر و ۱۰۰ برابر بعد بیاید به مرز‌های ما، وارد کشور بشود، صف آرایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیری مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی‌کند و می‌گوید باید رفت به سمت این شجره خبیثه، آن را در ریشه خشکاند.

پاسخ سپهبد شهید قاسم سلیمانی به این سوال که چرا وارد سوریه شدیم؟ قابل تأمل است. او می‌گوید: چند مسئله وجود دارد که حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیرممکن است.

برش‌هایی از خاطرات شفاهی شهید حاج قاسم سلیمانی به کوشش علی اکبر مزدآبادی در ذوالفقار آمده است که در بخشی از آن درباره پاسخ به یک سوال سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که «چرا وارد سوریه شدیم؟» سخنان سردار شهید در ادامه در این باره می‌آید:

چرا ما در بعد حکومتی تصمیم گرفتیم در مقابل چنین حوادثی بایستیم؟ چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم و کمک کردیم؟ چند مسئله وجود دارد که این‌ها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیرممکن است. یعنی میخ دیپلماسی با هر چکشی به سنگ سخت این موضوع فرو نمی‌رود. این را با دیپلماسی نمی‌توان حل کرد. بعضی‌ها نادانسته سخن پراکنی می‌کنند. اگر بعضی از کار‌ها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح‌تر از امیرالمومنین (صلوات الله علیه) نبوده است. هیچ کس مصلح‌تر از امام حسین (صلوات الله علیه) نبوده است. چرا امام حسین و چرا امیرالمومنین (صلوات الله علیهم) در بعضی جا‌ها دست به شمشیر بردند؟ و چرا امام حسین (صلوات الله علیه) با خون خودش و فرزندانش و این فق‌های حقیقی عالم اسلام آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون آن منطق، منطق دیپلماسی نبود.

وقتی که منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتل هستی و کشتن تو و هر چه میزان بیشتر کشتن تو بهشت را بر او واجب می‌کند، برای کسی که تو را واجب القتل می‌داند، آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟ این جا جهاد می‌خواهد.

چرا، ولی فقیه و امام ما، امام امروز جامعه ما اصرار به ایستادگی و حمایت از این جبهه برای خشکاندن ریشه این خبیثه خطرناک کرد؟ این مسئله ساده نیست. من نمونه‌هایی دیدم و می‌شنیدم از شنود که بین چند جوان وهابی دعوا بود. تعدادی‌شان قهر کرده بودند. فرمانده‌شان می‌خواست مشکل این‌ها را حل کند. می‌خواستند از این جبهه بروند به جبهه‌های دیگری، به فرمانده دیگری، حرفشان چه بود؟ حرف بر سر این بود که نوبت من بوده که عمل انتحاری انجام بدهم، اما این نوبت من را به دیگری واگذار کرده! منطقی که ۱۵۰۰ انتحاری در طول هفت ماه در عملیات موصل عمل بکند، این منطق، منطق جهاد می‌خواهد.

این منطق، راهی جز این که شما با جهاد با آن مواجه بشوید، ندارد. نمی‌توانید. او همه هدفش خشکاندن ریشه دینی شما است، وقتی شما را واجب القتل می‌داند و نوامیس شما را غارت خود می‌داند. همان کاری که در سنجار شده و همان جنایتی که اسپایشر اتفاق افتاد و در جا‌های دیگر و در سوریه اتفاق افتاد. این جا منطقش این است که باید ایستادگی کرد.

یک وقت انسان می‌گوید یک خطر مربوط به جای دیگری است، به ما چه! یک وقت نه، همه تلاش او این است که این را از سر راه بردارد، به ما برسد. آن خبیثی که اعلام دولت اسلامی عراق و شام را کرد، آن پل اول بود برای رسیدن به ما. آن کسی که همه جمعیت و مردمش واجب القتل بودند، این جا بود. ایران اسلامی بود. ما می‌توانستیم بنشینیم نگاه کنیم ببینیم سوریه کی سقوط می‌کند، عراق کی سقوط می‌کند. او تجهیز بشود و با قدرتی ۱۰ برابر و ۱۰۰ برابر بعد بیاید به مرز‌های ما، وارد کشور بشود، صف آرایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیری مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی‌کند و می‌گوید باید رفت به سمت این شجره خبیثه، آن را در ریشه خشکاند.

بهترین خرید
نظرات
عماد
افراد ساده لوح بخوانند و عبرت بگیرند . نتیجه عزت امروز جهان اسلام ، فداکاری و رشادت مجاهدان جان برکف از کشورهای مختلف تحت فرماندهی سرداران ایرانی می باشد . هر چندکه اسلام مرز و جغرافیا و نژاد ندارد . به فرموده حضرت روح الله (ره) هر جا ندای اسلامخواهی بلند شود ما آنجا حضور داریم .
سیاوش
با وجود حمایت شما از طالبان خونخوار و القاعده این استدلال خودبخود کم رنگ میشود در ضمن من تو ارتش خدمت کردم تارومار کردن امثال داعش حتی اگر با تمام قدرتشون بما حمله کنند کار یک گردان ارتش است
یکی از هشتاد میلیون
البته این فرمایشات شهید سردار سلیمانی بطور حتم مقرون به صحت است ولی علت اصلی حضور نیروهای ایران را در سوریه و عراق این نمیدانم و آنچه که ایشان فرمودند از دید من علت فرعی آن بود.
محمد مهدی اسلامی (نام مستعار)
با درود و سلام بر جنابعالی عرض میکنم که فرمایش جناب آ قا عماد زید عزٌه منطبق بر متن اسلام است ،و برای افرادی چون بنده ی حقیر قابل فهم و روشن و قابل قبول است . و امٌا در مورد فرمایش حضرت عالی باید عرض کنم که چه دلیلی برای فرعی بودن علٌَت حضور نیروهای ایران در سوریه و عراق دارید ؟ اصل و فرع بودن آن را بر چه اساسی (البه مبتنی بر اسلام ) از هم تشخیص و سپس تمیز میدهید ( میدانید که فرق است بین تشخیص و تمیز) ؟ وهمچنین توجه دارید که اگر هر کسی بگوید نظر من این است لازم است که برای پرسش کنندگان پاسخی مدلل ارائه بفرماید . اگر بزرگواری بفرمایید و جواب حقیر رابدهید بسیار ممنون میشوم . ان شا ءالله موفق و سر بلند باشید .
یکی از هشتاد میلیون
عرض سلام خدمت آقای مهدی اسلامی
دانستن تفاوت بین تمیز و تشخیص بحثی است در حوزه صرف و نحو زبان عربی و همچنین فقه اسلام که در اینجا بدلیل اینکه سخن بر سر سیاست و امورات مربوط به آن است، موضوعیتی ندارد. اجازه دهید گفتمان بر سر مفاهیم "اصلی و فرعی" و تفاوت مابین آنها را نیز، جهت جلوگیری از اطالۀ کلام بکنار نهیم. همانطورکه میدانیم بشار اسد در سال 1385 سفری به ایران داشته و درآن سفر، بین ایشان و آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقاتی صورت گرفت و آقای خامنه ای در آن ملاقات در ارتباط با سوریه چنین ابراز داشتند: "ایران و سوریه عمق استراتژیک یکدیگرند" این گفتۀ ایشان بیانگر اتحاد سیاسی است که بین نظامات حکومتی دو کشور برقرار است. از طرفی داعش دیگر در سوریه حضور مؤثری که مقابلۀ با آن نیاز به کمک ایران داشته باشد، ندارد و آن عملیات جسته و گریخته ایضائی را هم که در سوریه بانجام میرساند به توسط خود نیروهای ارتش سوریه خنثی میشود. همچنین سایر نیروهای شبه نظامی و معارض سوری همانند تحریرالشام، ارتش آزاد سوریه، نیروهای دمکراتیک سوریه، احرارالشّام، گروه فیلق الرّحمن... اهداف و مقاصدی خارج از سوریه را دنبال نمیکنند و حتی در صورت فرضی غلبه آنان بر دولت مرکزی سوریه، تهدیدی جدی از جانب آنان متوجّه قلمرو آبی و خاکی و مردم ایران نیست. بنابر آنچه که بعرض رساندم نظر بنده اینستکه حفظ نظام سوریه به عنوان یک متحد نظام جمهوری اسلامی ایران، اهمّ علت حضور نیروهای سپاه پاسداران و همچنین سایر نیروهای شبه نظامیست که به توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش دیده و سازماندهی شده اند و اگر چنین نبود میبایستی تا بحال سوریه را ترک کرده باشند. با توجّه به اتصال زنجیره ای ایران، عراق و سوریه به خاک اشغال شدۀ فلسطین، حفظ نظام سوریه و همچنین داشتن جاپایی محکم و قابل اطمینان در عراق برای نظام جمهوری اسلامی ایران حائز اهمّیت است آنهم بدلیل به سرانجام رساندن یکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل آن به توسط آیت الله العظمی خمینی و آنهم عبارت است از: فیصله دادن به مسئله فلسطین و نابودی رژیم اسرائیل...
یکی از هشتاد میلیون
آقای مهدی اسلامی
اصلاح اشتباه تایپی: با عرض پوزش. ایذایی جایگزین ایضائی در نظر گرفته شود.
ناشناس
برويد تاريخ بخوانيد.مرحوم آخوند خراساني ؛ناييني ,بروجردي و بسياري ديگر از علماي شيعه چرا با تشكيل حكومت ديني توسط آخوندها مخالف بودند؟!آنها آن روزها امروز را مي ديدند كه وقتي شيعه حكومت تشكيل دهد ؛سني هم دنبال حكومت ديني مي روند و آن ميشود كه امروز است يعني جنگ مسلمانها با هم .همه هم به استناد قرآن و سنت.همه در آرزوي شهادت و بهشت!مگر داعش ؛طالبان؛القاعده وو......با استناد به قرآن ؛ديگران را مثل آب خوردن نميكشند؟!همان كاري كه در اول انقلاب و پس از جنگ ؛خلخالي ؛محمدي گيلاني و.....با دشمنان خودشان كردند!همه استنادشان به قرآن و سنت است و همه هم خود را حق و ديگري را باطل و واجب القتل ميدانند.تا ببينيم كي اين دور چرخان تمام خاهد شد و انسان بياموزد كه اين دوره بسيار كوتاه زندگي را در آرامش و صلح بگذراند!
ناشناس
16.21 لطفاً کتب تاریخی و نظرات علما و بزرگان را کامل بخوانید . نه ناقص و وارونه . شما نظرات خود را بجای ان بزرگواران جا زدید مضاف بر اینکه اطلاعات و تحلیل شما بسیار ابتدایی و عوامانه نوشته شده . علت مخالفت آن عزیزان به هیچ عنوان موارد مطروحه نیست . انحراف در گروه های التقاطی و تروریستی نباید انسان را از اهداف عالیه اسلام دور کند . والا دچار دور باطل می شوید . چون خوارج منحرف شدند پس باید مسلمانان از پیروی امیرالمومنین (ع) بیرون بروند و در ارامش و صلح زندگی کنن . شبیه ابوموسی اشعری استدلال نکنید . چون محکوم خواهید شد .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}