لاله صبوری با حضور در برنامه "باغ رمضان" در خصوص آمریکایی بودن همسرش و علت جدا زندگی کردنشان صحبت کرد.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۷
۱

صبوری در ادامه توضیح داد که من به آن کشور تعلق ندارم ، از لحاظ رفت و آمد مشکلی ندارم ولی نمی توانم آن جا زندگی کنم و تهش این است که من داخل رستوران کار کنم و ساندویچ بپیچم، البته من نمی گویم که این اتفاق بدی است، من می توانم در حال حاضر ساندویج کتلت درست کنم، درجه یک، طوری که همه صف بایستند.

او در ادامه گفت: در اینجا سر پروژه می روم و تعدادی از افراد آشنا هستند، که با هم بزرگ شدیم و در این کوچه ها قد کشیدم، من شعار نمی دهم، من هر وقت بخواهم بروم شرایط برایم فراهم است ولی نمی روم.

منبع: رکنا
لاله صبوری با حضور در برنامه "باغ رمضان" در خصوص آمریکایی بودن همسرش و علت جدا زندگی کردنشان صحبت کرد.

صبوری در ادامه توضیح داد که من به آن کشور تعلق ندارم ، از لحاظ رفت و آمد مشکلی ندارم ولی نمی توانم آن جا زندگی کنم و تهش این است که من داخل رستوران کار کنم و ساندویچ بپیچم، البته من نمی گویم که این اتفاق بدی است، من می توانم در حال حاضر ساندویج کتلت درست کنم، درجه یک، طوری که همه صف بایستند.

او در ادامه گفت: در اینجا سر پروژه می روم و تعدادی از افراد آشنا هستند، که با هم بزرگ شدیم و در این کوچه ها قد کشیدم، من شعار نمی دهم، من هر وقت بخواهم بروم شرایط برایم فراهم است ولی نمی روم.

منبع: رکنا
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
تو هم منتظری چیزی بکنی از این مملکت بری
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}