مدرسه اتابکی در مرکز شهر سمیرم و بخش تحتانی پارک کوهستانی تقرچه واقع شده است. این مدرسه متعلق به دوره اتابکان فارس و در زمان استیلای آنان در شهر سمیرم بوجود آمده است.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۴
۰


مدرسه اتابکی در مرکز شهر سمیرم و بخش تحتانی پارک کوهستانی تقرچه واقع شده است. این مدرسه متعلق به دوره اتابکان فارس و در زمان استیلای آنان در شهر سمیرم بوجود آمده است.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}