شهردارزنجان از ضرب و شتم مامور شهرداری حین انجام وظیفه خبر داد و گفت: موضوع به صورت حقوقی از طریق ارگان‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.
۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶
۱

یگانه شهردار زنجان از ضرب و شتم مأمور اجرائیات شهرداری زنجان خبر داد و گفت: شهرداری این موضوع را پیگیری حقوقی کرده و در این بحث ذره‌ای مماشات نخواهد کرد.

او افزود: وقتی مأمور اجرائیات شهرداری منطقه ۴ درباره ساخت و ساز غیرمجاز به صاحب ملک اخطار می‌دهد، صاحب ملک مانع انجام وظیفه این مامور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.

یگانه با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی مامور مورد ضرب و شتم قرار داده شده مساعد نیست، گفت: قطعا با فرد متخلف برخورد خواهد شد، چرا که هم نسبت به ساخت و ساز غیرقانونی اقدام کرده و هم مامور شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

شهردار زنجان گفت: موضوع به صورت حقوقی از طریق ارگان‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.

شهردارزنجان از ضرب و شتم مامور شهرداری حین انجام وظیفه خبر داد و گفت: موضوع به صورت حقوقی از طریق ارگان‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.

یگانه شهردار زنجان از ضرب و شتم مأمور اجرائیات شهرداری زنجان خبر داد و گفت: شهرداری این موضوع را پیگیری حقوقی کرده و در این بحث ذره‌ای مماشات نخواهد کرد.

او افزود: وقتی مأمور اجرائیات شهرداری منطقه ۴ درباره ساخت و ساز غیرمجاز به صاحب ملک اخطار می‌دهد، صاحب ملک مانع انجام وظیفه این مامور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.

یگانه با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی مامور مورد ضرب و شتم قرار داده شده مساعد نیست، گفت: قطعا با فرد متخلف برخورد خواهد شد، چرا که هم نسبت به ساخت و ساز غیرقانونی اقدام کرده و هم مامور شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

شهردار زنجان گفت: موضوع به صورت حقوقی از طریق ارگان‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
خوب کاریش کردند.این مامورین شهرداری آنقدر وحشی بازی در میارند که هر چقدر هم کتک بخورند کم شلن است.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}