معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.
۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲
۰

علاءالدین رفیع زاده گفت: با توجه به مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا و تغییر ساعات کاری کارکنان، سازمان استخدامی کشور در بخشنامه‌ای تذکرات و موارد لازم را به سازمان‌های مختلف ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به بند‌های این بخشنامه، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان موظف هستند که در انجام فعالیت‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند موازین بهداشتی ستاد کرونا را رعایت کنند و در عین حال خدمات ضروری و عمومی را بدون ایجاد وقفه ارائه کنند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: تصمیم گرفته شده است که تمامی کارکنان دولت در تهران و شهرستان‌ها از روز شنبه (۱۰ خرداد) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل کار حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در ساعت فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از ملی و استانی باید با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود.

علاءالدین رفیع زاده تاکید داشت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.

وی افزود: کارکنان دستگاه‌های مختلف می‌توانند با استفاده از لوازم شخصی فقط نسبت به سرو چای در محل کار اقدام کنند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه هیات وزیران (سال ۸۹) در رابطه با دورکاری کارمندان دولت، اظهار داشت: این مصوبه چهارچوب‌هایی را برای دورکاری مشخص کرده است و ما در بخشنامه جدید تاکید کردیم که دستگاه‌های اجرایی صرفا در صورتی می‌توانند کارمندان را دورکار کنند که زیرساخت‌های لازم را تامین کرده باشند.

وی ادامه داد: بهتر است که خدمات مختلف دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.

علاءالدین رفیع زاده گفت: با توجه به مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا و تغییر ساعات کاری کارکنان، سازمان استخدامی کشور در بخشنامه‌ای تذکرات و موارد لازم را به سازمان‌های مختلف ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به بند‌های این بخشنامه، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان موظف هستند که در انجام فعالیت‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند موازین بهداشتی ستاد کرونا را رعایت کنند و در عین حال خدمات ضروری و عمومی را بدون ایجاد وقفه ارائه کنند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: تصمیم گرفته شده است که تمامی کارکنان دولت در تهران و شهرستان‌ها از روز شنبه (۱۰ خرداد) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل کار حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در ساعت فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از ملی و استانی باید با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود.

علاءالدین رفیع زاده تاکید داشت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق‌ها و جلسات خودداری کنند.

وی افزود: کارکنان دستگاه‌های مختلف می‌توانند با استفاده از لوازم شخصی فقط نسبت به سرو چای در محل کار اقدام کنند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه هیات وزیران (سال ۸۹) در رابطه با دورکاری کارمندان دولت، اظهار داشت: این مصوبه چهارچوب‌هایی را برای دورکاری مشخص کرده است و ما در بخشنامه جدید تاکید کردیم که دستگاه‌های اجرایی صرفا در صورتی می‌توانند کارمندان را دورکار کنند که زیرساخت‌های لازم را تامین کرده باشند.

وی ادامه داد: بهتر است که خدمات مختلف دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}