آرش برهانی در پست جدید اینستاگرامی‌اش نسبت به شروع مجدد مسابقات لیگ برتر ایران واکنش نشان داد.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵
۱

آرش برهانی پیشکسوت استقلال اعتقاد دارد کادر درمان برای تأمین مایحتاج زندگی سر کار حاضر می‌شوند و اجباری برای برگزاری مجدد مسابقات لیگ برتر ایران نیست.

برهانی در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش نوشت: چقدر این جام شریف و پاک و ارزشمند بود و چقدر زحمت کشیدیم تا بتونیم قهرمان بشیم، در اون زمان اگه میگفتن که سلامت ورزشکاران و کسانی که در بازی‌ها درگیرن مهمتره یا جام گرفتن حتما سلامتی جامعه فوتبال و انتخاب میکردیم.
پیشکسوتی که بخاطر نگرانی بازیکن بابت سلامتی بچه کوچیک و خانوادش میاد جواب میده که ما از مردم جدا نیستیم و کارگران عزیز و زحمتکش و دکتران و پرستاران قهرمانمون سرکار میرن و ما هم بخاطر اینکه این عزیزان در خطر مبتلا شدن هستن فوتبالیست‌ها هم باید در معرض خطر مبتلا شدن باشن عرض کنم که اتفاقا شما خیلی از کارگران زحمت کشمون و مردم دور هستین که نمیدونین این عزیزان مجبور هستند که سرکار برن تا شب جلوی زن و بچه‌هاشون شرمنده نشن و اگه میتونستند با نرفتن سرکار مایحتاج زندگیشون و تامین کنند هرگز جون خودشون و خانوادشون و بخطر نمی‌انداختن و اگر لازم نبود که پزشکان و پرستاران عزیزمون در بیمارستان‌ها باشند هیچوقت جون خود و خانوادشون و بخطر نمی‌انداختند، ولی با این امکاناتی که تیم‌ها و لیگ ما داره مگه مجبور و لازمه که لیگ شروع بشه و جون ورزشکاران و عزیزانشون و بخطر بندازیم؛ و پیشکسوت محترم با شروع لیگ جون پزشکان و پرستاران عزیزمون و هم بیشتر در خطر میندازیم و هم بیشتر بهشون زحمت میدیم بدلیل مبتلا شدن بیشتر ورزشکاران به کرونا.
برگزاری لیگ به چه قیمتی؟!

View this post on Instagram

چقدر اين جام شريف و پاك و ارزشمند بود و چقدر زحمت كشيديم تا بتونيم قهرمان بشيم ،در اون زمان اگه ميگفتن كه سلامت ورزشكاران و كسانى كه در بازيها درگيرن مهمتره يا جام گرفتن حتما سلامتى جامعه ى فوتبال و انتخاب ميكرديم پيشكسوتى كه بخاطر نگرانى بازيكن بابت سلامتى بچه ى كوچيك و خانوادش مياد جواب ميده كه ما از مردم جدا نيستيم و كارگران عزيز و زحمتكش و دكتران و پرستاران قهرمانمون سركار ميرن و ما هم بخاطر اينكه اين عزيزان در خطر مبتلا شدن هستن فوتباليستها هم بايد در معرض خطر مبتلا شدن باشن عرض كنم كه اتفاقا شما خيلى از كارگران زحمت كشمون و مردم دور هستين كه نميدونين اين عزيزان مجبور هستند كه سركار برن تا شب جلوى زن و بچه هاشون شرمنده نشن و اگه ميتونستند با نرفتن سركار مايحتاج زندگيشون و تامين كنند هرگز جون خودشون و خانوادشون و بخطر نمي انداختن و اگر لازم نبود كه پزشكان و پرستاران عزيزمون در بيمارستانها باشند هيچوقت جون خود و خانوادشون و بخطر نمي انداختند ولى با اين امكاناتى كه تيمها و ليگ ما داره مگه مجبور و لازمه كه ليگ شروع بشه و جون ورزشكاران و عزيزانشون و بخطر بندازيم و پيشكسوت محترم با شروع ليگ جون پزشكان و پرستاران عزيزمون و هم بيشتر در خطر ميندازيم و هم بيشتر بهشون زحمت ميديم بدليل مبتلا شدن بيشتر ورزشكاران به كرونا. برگزارى ليگ به چه قيمتى!؟

A post shared by Arash Borhani آرش برهانى (@borhani99) on

آرش برهانی در پست جدید اینستاگرامی‌اش نسبت به شروع مجدد مسابقات لیگ برتر ایران واکنش نشان داد.

آرش برهانی پیشکسوت استقلال اعتقاد دارد کادر درمان برای تأمین مایحتاج زندگی سر کار حاضر می‌شوند و اجباری برای برگزاری مجدد مسابقات لیگ برتر ایران نیست.

برهانی در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش نوشت: چقدر این جام شریف و پاک و ارزشمند بود و چقدر زحمت کشیدیم تا بتونیم قهرمان بشیم، در اون زمان اگه میگفتن که سلامت ورزشکاران و کسانی که در بازی‌ها درگیرن مهمتره یا جام گرفتن حتما سلامتی جامعه فوتبال و انتخاب میکردیم.
پیشکسوتی که بخاطر نگرانی بازیکن بابت سلامتی بچه کوچیک و خانوادش میاد جواب میده که ما از مردم جدا نیستیم و کارگران عزیز و زحمتکش و دکتران و پرستاران قهرمانمون سرکار میرن و ما هم بخاطر اینکه این عزیزان در خطر مبتلا شدن هستن فوتبالیست‌ها هم باید در معرض خطر مبتلا شدن باشن عرض کنم که اتفاقا شما خیلی از کارگران زحمت کشمون و مردم دور هستین که نمیدونین این عزیزان مجبور هستند که سرکار برن تا شب جلوی زن و بچه‌هاشون شرمنده نشن و اگه میتونستند با نرفتن سرکار مایحتاج زندگیشون و تامین کنند هرگز جون خودشون و خانوادشون و بخطر نمی‌انداختن و اگر لازم نبود که پزشکان و پرستاران عزیزمون در بیمارستان‌ها باشند هیچوقت جون خود و خانوادشون و بخطر نمی‌انداختند، ولی با این امکاناتی که تیم‌ها و لیگ ما داره مگه مجبور و لازمه که لیگ شروع بشه و جون ورزشکاران و عزیزانشون و بخطر بندازیم؛ و پیشکسوت محترم با شروع لیگ جون پزشکان و پرستاران عزیزمون و هم بیشتر در خطر میندازیم و هم بیشتر بهشون زحمت میدیم بدلیل مبتلا شدن بیشتر ورزشکاران به کرونا.
برگزاری لیگ به چه قیمتی؟!

View this post on Instagram

چقدر اين جام شريف و پاك و ارزشمند بود و چقدر زحمت كشيديم تا بتونيم قهرمان بشيم ،در اون زمان اگه ميگفتن كه سلامت ورزشكاران و كسانى كه در بازيها درگيرن مهمتره يا جام گرفتن حتما سلامتى جامعه ى فوتبال و انتخاب ميكرديم پيشكسوتى كه بخاطر نگرانى بازيكن بابت سلامتى بچه ى كوچيك و خانوادش مياد جواب ميده كه ما از مردم جدا نيستيم و كارگران عزيز و زحمتكش و دكتران و پرستاران قهرمانمون سركار ميرن و ما هم بخاطر اينكه اين عزيزان در خطر مبتلا شدن هستن فوتباليستها هم بايد در معرض خطر مبتلا شدن باشن عرض كنم كه اتفاقا شما خيلى از كارگران زحمت كشمون و مردم دور هستين كه نميدونين اين عزيزان مجبور هستند كه سركار برن تا شب جلوى زن و بچه هاشون شرمنده نشن و اگه ميتونستند با نرفتن سركار مايحتاج زندگيشون و تامين كنند هرگز جون خودشون و خانوادشون و بخطر نمي انداختن و اگر لازم نبود كه پزشكان و پرستاران عزيزمون در بيمارستانها باشند هيچوقت جون خود و خانوادشون و بخطر نمي انداختند ولى با اين امكاناتى كه تيمها و ليگ ما داره مگه مجبور و لازمه كه ليگ شروع بشه و جون ورزشكاران و عزيزانشون و بخطر بندازيم و پيشكسوت محترم با شروع ليگ جون پزشكان و پرستاران عزيزمون و هم بيشتر در خطر ميندازيم و هم بيشتر بهشون زحمت ميديم بدليل مبتلا شدن بيشتر ورزشكاران به كرونا. برگزارى ليگ به چه قيمتى!؟

A post shared by Arash Borhani آرش برهانى (@borhani99) on

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
چقدر تو دلسوزی!!!
باشه بابا تو خوبی!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}