جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ۹ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵
۱

تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مسؤولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به فکر برنامه‌ای جایگزین آموزش حضوری باشند.

از همان زمان، رایزنی‌ها با سازمان صدا و سیما انجام شد و برنامه تلویزیونی آموزش دروس آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این آموزش‌ها به صورت زنده توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی انجام می‌شود؛ برنامه‌ای که فردا جمعه ۹ خرداد از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ کاشت گیاهان زراعی-پایه ۱۱-مبحث تک دانه کاری-رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ صنایع چوب و مبلمان -پایه١١- مبحث پتینه روی چوب -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی -مبحث طراحی منظره با ذغال -پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر دایرکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوا -شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن٣ - پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣، ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ۹ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مسؤولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به فکر برنامه‌ای جایگزین آموزش حضوری باشند.

از همان زمان، رایزنی‌ها با سازمان صدا و سیما انجام شد و برنامه تلویزیونی آموزش دروس آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این آموزش‌ها به صورت زنده توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی انجام می‌شود؛ برنامه‌ای که فردا جمعه ۹ خرداد از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ کاشت گیاهان زراعی-پایه ۱۱-مبحث تک دانه کاری-رشته امور زراعی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ صنایع چوب و مبلمان -پایه١١- مبحث پتینه روی چوب -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی -مبحث طراحی منظره با ذغال -پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر دایرکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوا -شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن٣ - پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣، ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

بهترین خرید
نظرات
لیدا
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}