یکی از شهروندان آمریکایی در محل اعتراضات علیه پلیس این کشور پس از به قتل رساندن جوان سیاهپوست، جان خود را از دست داد.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹
۰

یکی از شهروندان آمریکایی در نزدیکی محل تظاهرات علیه قتل جوان سیاهپوست در مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتا، جان خود را از دست داد.

علت قتل این معترض، شلیک گلوله عنوان شده که پلیس آمریکا اعلام کرده است موضوع را بررسی خواهد کرد.

با این حال هنوز مشخص نیست که این فرد بر اثر شلیک چه کسی جان خود را از دست داده، اما از آنجا که محل قتل وی همزمان با اعتراضات و در نزدیکی محل اعتراضات بوده، تردید‌ها را نسبت به عملکرد نیرو‌های پلیس آمریکا افزایش داده است.

منبع: میزان
یکی از شهروندان آمریکایی در محل اعتراضات علیه پلیس این کشور پس از به قتل رساندن جوان سیاهپوست، جان خود را از دست داد.

یکی از شهروندان آمریکایی در نزدیکی محل تظاهرات علیه قتل جوان سیاهپوست در مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتا، جان خود را از دست داد.

علت قتل این معترض، شلیک گلوله عنوان شده که پلیس آمریکا اعلام کرده است موضوع را بررسی خواهد کرد.

با این حال هنوز مشخص نیست که این فرد بر اثر شلیک چه کسی جان خود را از دست داده، اما از آنجا که محل قتل وی همزمان با اعتراضات و در نزدیکی محل اعتراضات بوده، تردید‌ها را نسبت به عملکرد نیرو‌های پلیس آمریکا افزایش داده است.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}