یک شهاب سنگ شب گذشته در استان‌های شمالی ترکیه مشاهده شده است.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸
۰

رسانه‌های ترکیه از عبور یک  شهاب سنگ در آسمان استان‌های شمالی و شمال شرقی  این کشور خبر داده‌اند.

محل اصابت این شهاب سنگ، یکی از دو استان «ارضروم‌» و «ترابوزان» اعلام‌ شده، اما میزان خسارت و  تلفات احتمالی، در حال بررسی است.

یک شهاب سنگ شب گذشته در استان‌های شمالی ترکیه مشاهده شده است.

رسانه‌های ترکیه از عبور یک  شهاب سنگ در آسمان استان‌های شمالی و شمال شرقی  این کشور خبر داده‌اند.

محل اصابت این شهاب سنگ، یکی از دو استان «ارضروم‌» و «ترابوزان» اعلام‌ شده، اما میزان خسارت و  تلفات احتمالی، در حال بررسی است.

{*ticket:47634*}