یک میلیون شاخه گل سرخ که برای مهریه تعیین و خریداری شده بود در گرمای کرمان از بین رفت.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸
۰
یک میلیون شاخه گل سرخ که برای مهریه تعیین و خریداری شده بود در گرمای کرمان از بین رفت.
{*ticket:47634*}