جهان پس از گذشت چند ماه هنوز درگیر ویروس کروناست. ویروسی که خیال ندارد به این راحتی مردم دنیا را رها کند.رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی از جمله قوانینی است که این روز‌ها در تمام شهر‌های جهان تاکید می‌شود.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۹
۰
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۹
جهان پس از گذشت چند ماه هنوز درگیر ویروس کروناست. ویروسی که خیال ندارد به این راحتی مردم دنیا را رها کند.رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی از جمله قوانینی است که این روز‌ها در تمام شهر‌های جهان تاکید می‌شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}