نوری در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم:
معاون اجرایی مجلس در دوره دهم گفت: مجلس ایران اکنون از قوام و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره‌گیری فناوری اطلاعات محسوب می شود.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
۰

در ادامه جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم شورای اسلامی، غلامرضا نوری معاون اجرایی مجلس در دوره دهم برخی امور اداری و اجرایی مجلس را تشریح کرد.

وی گفت: ابتدا به همه مقامات بلند پایه کشور و منتخبین مردم در مجلس یازدهم خیر مقدم می‌گویم، ان‌شاءالله برگ زرین دیگری در دفتر زرین این مرز و بوم رقم خواهد خورد. بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذشته اکنون از قوام و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره گیری فناوری اطلاعات است.

معاون اجرایی مجلس دهم اظهار داشت: در زمان شیوع ویروس کرونا جلسات صحن مجلس در قالب ارتباط تصویری نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه برگزار شد که یکی از دستاوردهای بخش اجرایی مجلس محسوب می‌شود حذف کاغذ از فعالیت‌های قانون گذاری، نظارتی و اجرایی مجلس و تقویت ارتباط الکترونیکی دفاتر نمایندگان با مجلس و بهره‌گیری نظرات نخبگان در این حوزه از دیگر دستاوردهای معاونت اجرایی مجلس است.

نوری قزلجه گفت: توسعه نیروی انسانی، امور خدماتی و پشتیبانی را به نقطه اوج خود رسانده تا وظیفه ذاتی خودش را که پشتیبانی امنای ملت است بدون وقفه انجام داده و زمینه را فراهم کند تا نمایندگان بدون دغدغه و به صورت تمام وقت در خدمت مردم بوده و به رفع مشکلات آنان بپردازند. در حوزه مالی نیز انضباط مالی و صرفه‌جویی در چند سال اخیر در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون شاهد افتتاحیه مجلس یازدهم در شرایط شیوع ویروس کرونا هستیم که دو تن از منتخبان ملت خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران و محمدعلی رمضانی منتخب مردم آستانه اشرفیه نیز بر اثر شیوع این ویروس جان خود را از دست دادند.

معاون اجرایی مجلس دهم تاکید کرد: شرایط حاکم، حضور منتخبین مردم را در دوره‌های آموزشی، قانون گذاری و نظارتی با سختی روبرو کرد اما حضور فعالانه منتخبین مردم در این همایش‌ها کار را آسان کرد. در این همایش ۱۷۰ منتخب بدون سابقه نمایندگی و ۱۰۶ منتخب دارای سابقه نمایندگی و در مجموع ۲۳۶ نماینده یعنی حدود ۸۵ درصد از منتخبین حضور یافتند در این مدت نیز سعی بر این بود ارتباط و تعاملات مجلس با منتخبین نیز به صورت غیر حضوری و الکترونیکی برقرار شود.

نوری تاکید کرد: ان‌شاءالله با وضع قوانین سازنده و انجام نظارت‌های دقیق شاهد برآورد انتظارات مردم در این دوره از مجلس بیش از پیش بوده و سازمان اداری و اجرایی مجلس همانند گذشته در خدمت نمایندگان بوده تا وظیفه ذاتی خود را بدون دغدغه‌ای انجام دهند.

وی گفت: توفیقات نام برده با همکاری تمام همکاران بنده در مجلس شورای اسلامی به ویژه روسای مجالس ادوار مختلف به ویژه علی لاریجانی به دست آمده که بنده از تمام زحمات او قدردانی می‌کنم.

نوری در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم:
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
معاون اجرایی مجلس در دوره دهم گفت: مجلس ایران اکنون از قوام و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره‌گیری فناوری اطلاعات محسوب می شود.

در ادامه جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم شورای اسلامی، غلامرضا نوری معاون اجرایی مجلس در دوره دهم برخی امور اداری و اجرایی مجلس را تشریح کرد.

وی گفت: ابتدا به همه مقامات بلند پایه کشور و منتخبین مردم در مجلس یازدهم خیر مقدم می‌گویم، ان‌شاءالله برگ زرین دیگری در دفتر زرین این مرز و بوم رقم خواهد خورد. بخش اداری و اجرایی مجلس شورای اسلامی با تجربه ۱۰ دوره خدمت به مجالس گذشته اکنون از قوام و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و جزو ۱۰ پارلمان اول دنیا در بهره گیری فناوری اطلاعات است.

معاون اجرایی مجلس دهم اظهار داشت: در زمان شیوع ویروس کرونا جلسات صحن مجلس در قالب ارتباط تصویری نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه برگزار شد که یکی از دستاوردهای بخش اجرایی مجلس محسوب می‌شود حذف کاغذ از فعالیت‌های قانون گذاری، نظارتی و اجرایی مجلس و تقویت ارتباط الکترونیکی دفاتر نمایندگان با مجلس و بهره‌گیری نظرات نخبگان در این حوزه از دیگر دستاوردهای معاونت اجرایی مجلس است.

نوری قزلجه گفت: توسعه نیروی انسانی، امور خدماتی و پشتیبانی را به نقطه اوج خود رسانده تا وظیفه ذاتی خودش را که پشتیبانی امنای ملت است بدون وقفه انجام داده و زمینه را فراهم کند تا نمایندگان بدون دغدغه و به صورت تمام وقت در خدمت مردم بوده و به رفع مشکلات آنان بپردازند. در حوزه مالی نیز انضباط مالی و صرفه‌جویی در چند سال اخیر در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون شاهد افتتاحیه مجلس یازدهم در شرایط شیوع ویروس کرونا هستیم که دو تن از منتخبان ملت خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران و محمدعلی رمضانی منتخب مردم آستانه اشرفیه نیز بر اثر شیوع این ویروس جان خود را از دست دادند.

معاون اجرایی مجلس دهم تاکید کرد: شرایط حاکم، حضور منتخبین مردم را در دوره‌های آموزشی، قانون گذاری و نظارتی با سختی روبرو کرد اما حضور فعالانه منتخبین مردم در این همایش‌ها کار را آسان کرد. در این همایش ۱۷۰ منتخب بدون سابقه نمایندگی و ۱۰۶ منتخب دارای سابقه نمایندگی و در مجموع ۲۳۶ نماینده یعنی حدود ۸۵ درصد از منتخبین حضور یافتند در این مدت نیز سعی بر این بود ارتباط و تعاملات مجلس با منتخبین نیز به صورت غیر حضوری و الکترونیکی برقرار شود.

نوری تاکید کرد: ان‌شاءالله با وضع قوانین سازنده و انجام نظارت‌های دقیق شاهد برآورد انتظارات مردم در این دوره از مجلس بیش از پیش بوده و سازمان اداری و اجرایی مجلس همانند گذشته در خدمت نمایندگان بوده تا وظیفه ذاتی خود را بدون دغدغه‌ای انجام دهند.

وی گفت: توفیقات نام برده با همکاری تمام همکاران بنده در مجلس شورای اسلامی به ویژه روسای مجالس ادوار مختلف به ویژه علی لاریجانی به دست آمده که بنده از تمام زحمات او قدردانی می‌کنم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}