جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
۰

تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مسؤولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به فکر برنامه‌ای جایگزین آموزش حضوری باشند.

از همان زمان، رایزنی‌ها با سازمان صدا و سیما انجام شد و برنامه تلویزیونی آموزش دروس آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این آموزش‌ها به صورت زنده توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی انجام می‌شود؛ برنامه‌ای که فردا پنج‌شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil۳D -رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حلزونی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ورق طلا روی چوب، پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه١١ -مشترک تمام زمینه‌ها

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٣- پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز پنج‌شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مسؤولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به فکر برنامه‌ای جایگزین آموزش حضوری باشند.

از همان زمان، رایزنی‌ها با سازمان صدا و سیما انجام شد و برنامه تلویزیونی آموزش دروس آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این آموزش‌ها به صورت زنده توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی انجام می‌شود؛ برنامه‌ای که فردا پنج‌شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کار و فناوری پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil۳D -رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حلزونی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ورق طلا روی چوب، پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه١١ -مشترک تمام زمینه‌ها

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٣- پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}