یک رسانه معتبر اروپایی مدعی شد امکان تعویق مسابقات جام ملت‌های آفریقا در تابستان ۲۰۲۱ وجود دارد.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰
۰
شبکه رادیویی مونت کارلو فرانسه، در گزارشی احتمال داد که مسابقات جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۱ برگزار نشده و به سال ۲۰۲۲ موکول شود.

این رسانه به نقل از منبعی در کنفدراسیون فوتبال آفریقا، به دشواری برگزاری مسابقات جام ملت‌ها در سال آینده با توجه به شرایط سختی که بعد از بحران کرونا بوجود خواهد آمد، اشاره داشت.

طبق آخرین تصمیم اتخاذشده، مسابقات جام ملت‌های آفریقا در تاریخ ۹ ژانویه سال آینده میلادی باید در کشور کامرون آغاز شود و تا ۶ فوریه تکلیف قهرمانی آن مشخص شود.

آنگونه که این رسانه عنوان کرد با توجه به تاخیر چند هفته‌ای مسابقات باشگاهی در سراسر جهان که به خاطر شرایط قرنطینه خانگی و تعلیق مسابقات در ماه‌های اخیر بوده، پیکار‌های ناتمام به تابستان موکول خواهند شد.

آنگاه فصل جدید با فشردگی زیادی شروع خواهد شد و در این حال، فرصت کافی برای برگزاری مسابقات جام ملت‌ها در نخستین ماه زمستان سال جاری فراهم نخواهد شد.

به همین خاطر فدراسیون فوتبال آفریقا در حال مطالعه گزینه‌های مختلفی است. یکی از این گزینه‌ها برگزاری مسابقات با ۱۲ ماه فاصله است. البته گزینه دیگر می‌تواند تعویق مسابقات به مدت ۱۸ ماه باشد.

البته در این حالت مشکل عمده برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر است و کنفدراسیون فوتبال آفریقا نمی‌خواهد مسابقات قهرمانی تحت تاثیر جام جهانی قرار گیرد.
یک رسانه معتبر اروپایی مدعی شد امکان تعویق مسابقات جام ملت‌های آفریقا در تابستان ۲۰۲۱ وجود دارد.
شبکه رادیویی مونت کارلو فرانسه، در گزارشی احتمال داد که مسابقات جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۱ برگزار نشده و به سال ۲۰۲۲ موکول شود.

این رسانه به نقل از منبعی در کنفدراسیون فوتبال آفریقا، به دشواری برگزاری مسابقات جام ملت‌ها در سال آینده با توجه به شرایط سختی که بعد از بحران کرونا بوجود خواهد آمد، اشاره داشت.

طبق آخرین تصمیم اتخاذشده، مسابقات جام ملت‌های آفریقا در تاریخ ۹ ژانویه سال آینده میلادی باید در کشور کامرون آغاز شود و تا ۶ فوریه تکلیف قهرمانی آن مشخص شود.

آنگونه که این رسانه عنوان کرد با توجه به تاخیر چند هفته‌ای مسابقات باشگاهی در سراسر جهان که به خاطر شرایط قرنطینه خانگی و تعلیق مسابقات در ماه‌های اخیر بوده، پیکار‌های ناتمام به تابستان موکول خواهند شد.

آنگاه فصل جدید با فشردگی زیادی شروع خواهد شد و در این حال، فرصت کافی برای برگزاری مسابقات جام ملت‌ها در نخستین ماه زمستان سال جاری فراهم نخواهد شد.

به همین خاطر فدراسیون فوتبال آفریقا در حال مطالعه گزینه‌های مختلفی است. یکی از این گزینه‌ها برگزاری مسابقات با ۱۲ ماه فاصله است. البته گزینه دیگر می‌تواند تعویق مسابقات به مدت ۱۸ ماه باشد.

البته در این حالت مشکل عمده برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر است و کنفدراسیون فوتبال آفریقا نمی‌خواهد مسابقات قهرمانی تحت تاثیر جام جهانی قرار گیرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}