سخنگوی فدراسیون فوتبال خبر مربوط به احتمال حضور ویلی سانیول به جای دراگان اسکوچیچ در راس کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران را رد کرد.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
۰
در حالی که هنوز تکلیف ادامه بازی‌های تیم ملی به طور قطعی مشخص نشده است، سایت «فوت مرکاتو» فرانسه امروز در خبری اعلام کرد که «ویلی سانیول» جانشین اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد.

به دنبال انتشار این خبر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال به آن واکنش نشان داد و گفت: هیچ مذاکره‌ای میان فدراسیون فوتبال ایران و ویلی سانیول وجود نداشته است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: تیم ملی تحت سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، موارد مطروحه در این باره همچون شایعات مشابه گذشته عاری از واقعیت است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خبر مربوط به احتمال حضور ویلی سانیول به جای دراگان اسکوچیچ در راس کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران را رد کرد.
در حالی که هنوز تکلیف ادامه بازی‌های تیم ملی به طور قطعی مشخص نشده است، سایت «فوت مرکاتو» فرانسه امروز در خبری اعلام کرد که «ویلی سانیول» جانشین اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد.

به دنبال انتشار این خبر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال به آن واکنش نشان داد و گفت: هیچ مذاکره‌ای میان فدراسیون فوتبال ایران و ویلی سانیول وجود نداشته است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: تیم ملی تحت سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، موارد مطروحه در این باره همچون شایعات مشابه گذشته عاری از واقعیت است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}