شهردار منطقه۱۳ از آماده سازی و احداث مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ذخیره آب اضطراری در زمان بحران خبر داد و افزود : با توجه به توافقات به عمل آمده ، چندین مخزن دیگر نیز در نقاط مورد نیاز ساخته می شود.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه گفت : با توجه به مشارکت شهرداری منطقه ۱۳ با آب منطقه ای تهران، ضمن آماده سازی مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ، با جانمایی و حفاری محل مورد نظر ، مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ذخیره آب در بوستان دوکوهه (اتوبان شهید دوران) در حال احداث است.
به گفته وی در حال حاضر این اولین مخزن در منطقه بوده و مطابق توافقات به عمل آمده ، چندین مخزن دیگر نیز در نقاط مورد نیاز احداث می شود.
شهردار منطقه۱۳ با بیان اینکه ، هنگام زلزله ، خطوط انتقال آب دچار مشکل می شود ، خاطر نشان کرد:با بهره برداری از مخازن آب رسانی اضطراری ، این مخازن در زمان زلزله ظرفیت تامین آب آشامیدنی یک محله را به مدت ۷۲ ساعت داراست.

شهردار منطقه۱۳ از آماده سازی و احداث مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ذخیره آب اضطراری در زمان بحران خبر داد و افزود : با توجه به توافقات به عمل آمده ، چندین مخزن دیگر نیز در نقاط مورد نیاز ساخته می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه گفت : با توجه به مشارکت شهرداری منطقه ۱۳ با آب منطقه ای تهران، ضمن آماده سازی مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ، با جانمایی و حفاری محل مورد نظر ، مخزن ۱۰۰ هزار لیتری ذخیره آب در بوستان دوکوهه (اتوبان شهید دوران) در حال احداث است.
به گفته وی در حال حاضر این اولین مخزن در منطقه بوده و مطابق توافقات به عمل آمده ، چندین مخزن دیگر نیز در نقاط مورد نیاز احداث می شود.
شهردار منطقه۱۳ با بیان اینکه ، هنگام زلزله ، خطوط انتقال آب دچار مشکل می شود ، خاطر نشان کرد:با بهره برداری از مخازن آب رسانی اضطراری ، این مخازن در زمان زلزله ظرفیت تامین آب آشامیدنی یک محله را به مدت ۷۲ ساعت داراست.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}