هر شاخه تیرآهن ۲۰ به قیمت ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در بازار آهن به فروش می رسد.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۶
۰

قیمت انواع تیر آهن در بازار آهن به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)

  هر شاخه تیرآهن 12

1,150,000

  هر شاخه تیرآهن 14

1,360,000

  هر شاخه تیرآهن 16

1,480,000

  هر شاخه تیرآهن 18

1,680,000

  هر شاخه تیرآهن 20

2,170,000

  هر شاخه تیرآهن 22

2,190,000

  هر شاخه تیرآهن 24

2,480,000

  هر شاخه تیرآهن 27

3,100,000

  هر شاخه تیرآهن 30

4,080,000

 

هر شاخه تیرآهن ۲۰ به قیمت ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در بازار آهن به فروش می رسد.

قیمت انواع تیر آهن در بازار آهن به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)

  هر شاخه تیرآهن 12

1,150,000

  هر شاخه تیرآهن 14

1,360,000

  هر شاخه تیرآهن 16

1,480,000

  هر شاخه تیرآهن 18

1,680,000

  هر شاخه تیرآهن 20

2,170,000

  هر شاخه تیرآهن 22

2,190,000

  هر شاخه تیرآهن 24

2,480,000

  هر شاخه تیرآهن 27

3,100,000

  هر شاخه تیرآهن 30

4,080,000

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}